Canolfan Chwaraeon Llandeilo Ferwallt

The Glebe, Bishopston

SA3 3JP anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

oriau agor

Monday - Friday Saturday Sunday Bank Holidays
6.30am - 10.00pm 9.00am - 6.00pm 9.00am - 6.00pm 8.00am - 4.00pm
Monday - Friday Saturday & sunday bank holidays
9.00am - 6.00pm 10.00am - 2.30pm 10.00am - 2.00pm
neu ffoniwch 01792 235040

aelodaeth

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, hen ac ifanc, profiadol neu ddechreuwr.  Gellir teilwra’r amser mae sesiwn gym yn ei gymryd i weddu i’r ffyrdd o fyw modern prysuraf.

 Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen gym unigryw i chi, i  ddiwallu eich anghenion yn benodol a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Gyda chymysgedd o’r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thîm o staff tra hyfforddedig, gallwn ddarparu popeth rydych ei angen i ymarfer, i gyflawni eich nodau a dyheadau, i ymlacio a chymdeithasu.

i holi am aelodaeth cli ci wch yma neu ffoniwch 01792 235040

gweithio mewn partneriaeth â Cyngor Abertawe