Rydyn ni'n deall ichi ymuno â ni gyda nod personol mewn golwg, a dydyn ni ddim eisiau i chi roi'r gorau i hynny nawr. Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i gefnogi eich nod hirdymor a gallwn gynorthwyo gyda pha bynnag rwystr rydych chi'n ei wynebu ar hyn o bryd, boed yn ysgogiad, cynllunio rheolaidd neu unrhyw beth arall. Gallwn helpu. Siaradwch gydag aelod staff naill ai ar eich ymweliad nesaf yn eich canolfan neu rhowch ffoniwch ni heddiw.
 
Yn dal i feddwl am adael? Llenwch y ffurflen isod i wneud 'Cais i Ganslo'. Yna, bydd y tîm yn cysylltu â chi i gadarnhau’r canslo maes o law.