Rydym yn deall i chi ymuno â’r rhaglen boblogaidd Dysgu Nofio am reswm, gyda nod personol mewn golwg i chi neu eich plant.  Rydym ni’n credu, fel rwy’n siwr eich bod chi, y dylai pawb gael y sgil pwysig hwn a gweithio at wella trwy osod targedau a gwersi.  Mae pawb yn gweithio’n frwd i’ch helpu chi dros y tymor hir, p’un trwy ysgogi, hwb emosiynol, trwy gynllun neu arall.  

 

Siaradwch ag aelod o’r staff tro nesaf y byddwch yn y ganolfan neu galwch y ganolfan heddiw i drafod sut y gallwn ni helpu.