Hoffech chi wario llai ond ddyfod yn ffit fis Tachwedd hwn? Beth am ymuno â’n cymuned iach ddydd Gwener Gwario hwn a mwynhau 3 MIS AM DDIM* neu EICH MIS CYNTAF AM HANNER PRIS!**

Wrth fanteisio ar gynigion aelodaeth dydd Gwener Gwario y mis hwn, byddwch yn mwynhau mynediad at amrywiaeth o gyfleusterau Freedom Leisure yn eich ardal. Llenwch y ffurflen isod neu gysylltu â’ch canolfan leol am ragor o fanylion! Fyddwch chi’n ymuno â’n cymuned iach ddydd Gwener Gwario hwn?

Fyddwch chi’n ymuno â’n cymuned iach y Dydd Gwener hwn?

BRYSIWCH, DIM OND TAN 30 TACHWEDD 2023 Y BYDD Y CYNIGION HYN AR GAEL!

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad

Telerau ac Amodau mewn grym*Yn ddilys ar gyfer aelodaeth flynyddol (12 mis am bris 9)

** Aelodaeth fisol – ‘Mis cyntaf hanner pris’ – mae’n cyfeirio at gyfanswm y tâl cyntaf wrth gofrestru

Mae pob cynnig yn amodol ar argaeledd lleol.

Daw’r cynigion i ben: 30/11/2023

Beth allwch ei ddisgwyl oddi wrth becyn aelodaeth Freedom Leisure?

Gyda phecyn aelodaeth Freedom Leisure rydych yn agor y drws i amrywiaeth eang o gyfleusterau ffitrwydd o’r radd flaenaf sy’n cynnwys sawl gym a hefyd mae pwll nofio yn y rhan fwyaf o ganolfannau yn ogystal â dosbarthiadau ymarfer grŵp, chwaraeon dan do ac yn yr awyr agored, gweithgareddau i blant a llawer mwy!

Mae gan bob un o’n canolfannau becynnau aelodaeth unigryw sy’n bwrpasol i’w cymunedau. Rydym yn ymfalchïo yn ein nwyddau a’n gwasanaethau. Maen nhw’n hygyrch, fforddiadwy ac o ansawdd uchel a gall yr holl gymuned eu mwynhau. Rydym yn ddiragfarn ac yn agored i bob oedran a lefel ffitrwydd.

Pam manteisio ar ein cynigion gym dydd Gwener Gwario?

Gyda Gŵyl y Nadolig ar ein gwarthaf, mae ein cynigion dydd Gwener Gwario yn ffordd wych o arbed arian, fel y byddwch yn gwario llai ond yn parhau i gael mynediad anhygoel at ein cyfleusterau iechyd a llesiant ffantastig. Felly, pam aros? Dewch i ymuno â’n cymuned iach, yn dilyn gormodedd y Nadolig, mewn gym heddiw!