Pam dewis ein Haelodaeth Iau?

Pam dewis ein Haelodaeth Iau?

Gall ein haelodau iau gael mynediad i'n campfeydd, pyllau nofio, stiwdios beicio, chwaraeon raced a thrac athletau o’r radd flaenaf ledled Powys. Mae hyn yn cynnwys Aberhonddu, Bro Ddyfi, Llanfair-ym-Muallt, Caereinion, Dwyrain Maesyfed, Y Flash, Tref-y-clawdd, Llandrindod, Llanfyllin, Llanidloes, Maldwyn, Rhaeadr ac Ystradgynlais.

Faint oed ddylwn i fod er mwyn defnyddio’r gym?

Gall plant 11 oed fynychu unrhyw sesiwn iau yn y gym sydd wedi ei goruchwylio.
Gall plant 12-13 oed fynychu’r gym gydag oedolyn.
Gall plant 14+ fynychu’r gym ar eu pen eu hunain.

Dim ond rhai 15 oed sy’n cael defnyddio’r pwysau rhydd, ond mae’n rhaid cael hyfforddiant cynefino cyn gwneud hynny

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad