Beth yw e?

Beth yw e?

Aelodaeth 1 Mis AM DDIM yn Nghanolfannau Hamdden Freedom Leisure Wrecsam

Nid oes angen unrhyw brofiad o ymarfer corff arnoch i ymuno!

Mynediad i’r gampfa, dosbarthiadau ymarfer corff grŵp a nofio ar draws ein Safleoedd Freedom Leisure yn Wrecsam!

Pwy all fynychu?

Pwy all fynychu?

Mae’r cynnig yn agored i aelodau newydd, dros 60 oed, nad ydynt wedi bod yn aelod o Freedom Leisure ar ôl 1/4/2022, gyda ffocws ar yr anactif/lleiaf actif.

Mae’r cynnig ar gael or 2 o Fai 2023 (mae lleoedd yn gyfyngedig ar gyfer y cynnig hwn)

Un o ofynion y Mis rhad ac am ddim hwn yw eich bod wedyn yn dilyn hyn drwy gymryd Aelodaeth allan yn un o’n Nghanolfannau Hamdden Freedom yn Wrecsam.

Cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol am ragor o wybodaeth ac i gofrestru ar gyfer y cynnig aelodaeth 60+ hwn. Gallwch hefyd anfon e-bost at Active60@wrexham.gov.uk gydag unrhyw ymholiadau.

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad