Mae cefnogi unigolion a chymunedau i fod yn fwy iach ac yn fwy actif wrth wraidd popeth rydym yn ei wneud. Rydym am i'r cymunedau lleol rydym yn eu gwasanaethu gael hwyl, teimlo bod croeso iddynt, eu cynnwys a'u grymuso i fyw bywydau iach.

Gall bod yn actif a chymryd rhan yn eich canolfan hamdden gymunedol leol gael effaith gadarnhaol ar eich iechyd meddwl - gan wella eich hwyliau a'ch hunan-barch, gan leihau straen a phryder hefyd.

Teimlwch fanteision gweithgaredd corfforol drwy ymuno â ni ar gyfer sesiwn AM DDIM ddydd Llun 10 Hydref

I actifadu eich sesiwn AM DDIM, cwblhewch y ffurflen gyswllt isod a bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi i'ch rhoi ar ben ffordd

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad

*Gall cyfleusterau a gweithgareddau amrywio yn ôl Canolfan. Angen bod yn 16 oed+ a llenwi Ffurflen Datganiad Iechyd cyn actifadu tocyn a defnyddio'r safle.