Ym mis Ionawr, dewch i weld beth sydd gan eich canolfan hamdden Rhyddid leol i'w gynnig i chi gyda threial 3 diwrnod AM DDIM.

Rhowch gynnig ar ein dosbarthiadau ffitrwydd, campfa a sesiynau nofio am ddim ar draws Abertawe AM DDIM gyda'n treial 3 diwrnod.

Cofrestrwch eich manylion isod a bydd un o'r tîm yn cysylltu â chi neu gallwch ddechrau eich treial ar-lein yma.

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad

Neu os ydych yn barod i gychwyn ar eich taith ffitrwydd gyda ni mae gennym ddau gynnig gwych i chi...

12 mis am bris 9

12 mis am bris 9

Cymerwch aelodaeth flynyddol ym mis Ionawr a chewch 12 mis am bris 9 - mae hynny'n 3 mis am ddim!

Talu dim tan fis Chwefror!

Talu dim tan fis Chwefror!

Cymerwch aelodaeth ffitrwydd debyd uniongyrchol cyn 20 Ionawr a thalu dim tan Chwefror - hynny yw DIM ffi ymuno gan arbed £19.99 a gweddill Ionawr AM DDIM hefyd!