Oeddech chi'n gwybod? Wedi’u cynnwys mewn aelodaeth yn Gwyn Evans

Oeddech chi'n gwybod? Wedi’u cynnwys mewn aelodaeth yn Gwyn Evans

  • Campfa fodern llawn cyfarpar
  • Neuadd chwaraeon gan gynnwys chwaraeon raced
  • Rhaglen Ymarfer Grŵp Dyddiol gan gynnwys Les Mills
  • Pwll Nofio gan gynnwys ffitrwydd acwa
     

Rhowch gynnig arni heddiw gyda thocyn diwrnod AM DDIM, galwch heibio neu ffoniwch ni ar 01978 269540 neu llenwch y ffurflen isod a byddwn yn trefnu eich tocyn AM DDIM!

3 MIS AM DDIM* neu eich MIS CYNTAF HANNER PRIS** wrth i chi  Ymuno â’n cymuned iach Gwener Du! 
 
Hefyd, mae ein haelodaeth gysylltiedig yn golygu y gallwch ddefnyddio ein holl ganolfannau ar draws Wrecsam megis canolfannau Byd Dŵr, Queensway a'r Waun.

*Aelodaeth flynyddol

**Aelodaeth fisol

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad