Prif nod ein gwersi nofio yw meithrin nofwyr hyderus a chymwys a hynny mewn ffordd llawn hwyl a mwynhad. Ein nod yw meithrin y lefel uchaf o hyder yn y dŵr a sgiliau a thechneg nofio o’r radd flaenaf.

Ymunwch â'n hysgol nofio fis Awst eleni a thalu dim tan fis Medi.

Eisiau gwybod mwy? Cysylltwch â ni ar 01547 529187  neu llenwch eich manylion a bydd un o'n tîm mewn cysylltiad.

1
2
3
4
5

I ddechrau, rhowch eich lleoliad