Rydym yn hynod falch o'n Rhaglen Gwersi Nofio ar draws ein canolfannau yn Abertawe, mae dysgu nofio yn sgil bywyd hanfodol ac yn un yr ydym am i chi ei ystyried nawr i'ch plentyn neu i chi'ch hun.

Mae ein Rhaglen Nofio yn dechrau mor gynnar â 3 mis oed gyda'n Gwersi Rhieni a'n Babanod a theithiau trwy Wersi Cyn-ysgol, Cynradd ac i Gystadlaethau ac Oedolion.

Daw ein hysgol nofio gyda rhai manteision gwych gan gynnwys nofio AM DDIM* ar draws ein canolfannau yn Abertawe!

Cofrestrwch yn ein hysgol nofio heddiw a thalu dim tan fis Ionawr!

Neu llenwch eich manylion a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad.

1
2
3
4
5

I ddechrau, rhowch eich lleoliad

*Mae nofio am ddim ar gael yn ystod nofio lôn, totiau dŵr, sesiynau hwyl ac arnofio a sesiynau nofio cyhoeddus yng nghanolfannau hamdden Treforys, Penlan a Phen-y-rheol yn ogystal â nofio am ddim yn yr LC yn ystod totiau dŵr, sblash cyffredinol a'r ddwy awr olaf o'r holl sesiynau nofio nodwedd llawn.