Mae mis Medi’n golygu mynd yn ôl i’r ysgol i blant ledled y DU. Byddant yn dysgu prosesau newydd ac yn gwneud ffrindiau newydd.  Gofalwch fod dysgu nofio’n rhan o’r daith hon. 

Mae Dysgu nofio’n un o sgiliau hanfodol bywyd, ac yn bwysig o ran datblygiad a hyder eich plentyn yn y cartref ac yn yr ysgol.  Gofalwch fod hon yn flaenoriaeth o fis Medi, os nad yw’n flaenoriaeth eisoes. 

Mae llawer o fuddion ynghlwm wrth fod yn rhan o’n hysgol nofio, un o’r rhain yw y gall eich plentyn nofio AM DDIM yn ystod sesiynau nofio achlysurol yr amserlen*. Gallwch arbed arian a gwylio eich plentyn yn datblygu’n gyflymach. 

 

1
2
3
4
5

I ddechrau, rhowch eich lleoliad