Cyfeiriwch Ffrind heddiw a chewch fis o aelodaeth am ddim!

Pan fyddwch chi'n cyfeirio ffrind ac maen nhw'n ymuno â'n rhaglen Dysgu Nofio, byddwch chi'n mwynhau mis o aelodaeth am ddim ac nid yw'ch ffrind yn talu unrhyw ffi ymuno! Po fwyaf o ffrindiau rydych chi'n eu cyfeirio, y mwyaf y byddwch chi'n ei arbed, hefyd nid oes unrhyw derfynau i nifer y ffrindiau y gallwch chi eu cyfeirio! Os cyfeiriwch chwe ffrind a'u bod i gyd yn ymuno, fe gewch chwe mis hanner pris. Mae'n fantais i chi a'ch ffrindiau.

 

Gall unrhyw un sydd ag Aelodaeth Freedom Leisure gyfeirio ffrind at ein Hysgol Nofio P'un a ydych yn Aelod Ysgol Nofio neu ar un o'n haelodau eraill gallwch barhau i gyfeirio ffrind i'n Hysgol Nofio ac unwaith y byddant yn ymuno byddwch yn mwynhau mis yn rhydd o aelodaeth. Felly beth ydych chi'n aros amdano, cyfeiriwch heddiw!

1

Cwblhewch y ffurflen isod

Yn syml, llenwch y ffurflen atgyfeirio isod

2

Rydym yn cysylltu â'ch ffrind

Bydd ein tîm yn cysylltu â'ch ffrind ac yn eu gwahodd i lawr i'r ganolfan

3

mis aelodaeth am ddim

Pan fydd eich ffrind yn ymuno â'n Hysgol Nofio fe gewch fis o aelodaeth am ddim

Cwblhewch y ffurflen isod i gychwyn eich atgyfeiriad