Y cyfan sy’n rhaid i chi ei wneud yw llenwi’r ffurflen fer isod a byddwn yn trefnu eich tocyn 7-diwrnod AM DDIM I’w ddefnyddio yn ein holl ganolfannau yn ardal Wrecsam, gan gynnwys y Ganolfan Byd Dŵr, Canolfan Gwyn Evans, y Waun a Queensway.

Cyfle perffaith i ddechrau bod yn fwy actif yn gorfforol ac yn feddyliol.

Mae’n cynwys defnyddio’n holl gampfeydd, stiwdio seiclo, pyllau a mynediad i’n holl ddosbarthiadau ymarfer grŵp. Bydd ein tîm cyfeillgar wrth law i ateb unrhyw gwestiynau allai fod gennych, a bod yn gefn i chi ar hyd y ffordd.

Rhaid dechrau defnyddio’r tocynnau fis Medi 2023.

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad