Mae nofio yn sgil bywyd pwysig y mae'n bwysig i bawb ei ddysgu.

Oeddet ti'n gwybod:

  • Yn y DU ac Iwerddon mae boddi yn cymryd cyfartaledd o 312 o fywydau bob blwyddyn.​
  • Nid oedd gan dros 46% bwriad i fod yn y dŵr.
  • Dywedodd dros 55% o rieni a holwyd na fyddent yn hyderus y byddai eu plentyn yn gwybod beth i'w wneud pe baent yn cwympo i ddŵr agored.​
  • Dywedodd 1 o bob 3 o’r rhai a holwyd fod eu galluoedd nofio yn cyfyngu ar y gweithgareddau y gallent eu gwneud.​
  • Mae 62.4% o achosion o foddi damweiniol yn digwydd mewn dŵr mewndirol.​
  • Mae tua 44% o achosion o foddi damweiniol yn digwydd rhwng Mai ac Awst.​
  • Amcangyfrifir bod bron i 2 filiwn o blant wedi colli cyfle am wersi nofio ysgol yn Lloegr yn unig, ers dechrau'r pandemig.

Ymunwch â'n rhaglen Dysgu Nofio

1
2
3
4
5

I ddechrau, rhowch eich lleoliad