Beth fydd eich stori chi?

Dechreuwch arni gyda sesiwn AM DDIM heddiw!

I actifadu eich sesiwn AM DDIM, cwblhewch y ffurflen gyswllt isod a bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi i'ch rhoi ar ben eich ffordd.

SESIWN AM DDIM AR GAEL YN UNIG TAN DDYDD LLUN 31 HYDREF 2022. PEIDIWCH AG OEDI, ACTIFADWCH EICH TOCYN HEDDIW!

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad

*Gall cyfleusterau a gweithgareddau amrywio yn ôl Canolfan. Angen bod yn 16 oed+ a chwblhau Ffurflen Datganiad Iechyd cyn actifadu tocyn a defnyddio'r safle.

Ymunais â'r ganolfan Freedom sy’n lleol i mi 6 mis yn ôl ac rwyf wedi mynd o fod yn gyfranogwr sbin newydd i fod yn ffanatig oherwydd yr hyfforddwyr gwych! Rwyf wedi cynyddu fy ffitrwydd, dygnwch a ffocws ar fy lles. Rwyf hefyd wedi gorchfygu ofn gydol oes o nofio. Rwyf bellach yn gallu nofio gyda hyder a thechneg. Anhygoel! Fy nghanolfan leol yw fy math o hoff le i fod.

Suzi Bevis

New Milton Health and Leisure