Am gadw’n heini’n rhatach ym mis Rhagfyr? Beth am ymuno â’n cymuned iach a mwynhau 2 FIS AM DDIM* neu WEDDILL FIS RHAGFYR AM DDIM!**

Ymunwch yn fuan i arbed mwy o arian!

Trwy fanteisio ar fargeinion gwych y mis yma, gallwch fynd i fwynhau amrywiaeth o gyfleusterau gwych Freedom Leisure yn eich ardal chi.  Rhowch eich lleoliad isod am fwy o fanylion!

Fyddwch chi’n ymuno â’n cymuned iach ym mis Rhagfyr?  

BRYSIWCH, DAW’R CYNIGION HYN I BEN AR 23 RHAGFYR 2023!

1
2
3

I ddechrau, rhowch eich lleoliad

Bydd amodau a thelerau
* Yn ddilys ar aelodaeth flynyddol (12 mis am bris 10)
** Aelodaeth fisol – Mae ‘gweddill mis Rhagfyr am ddim’ yn cyfeirio at eich tâl cyntaf wrth gofrestru – efallai bydd rhaid talu tâl ymuno.
Mae’r cynigion yn dibynnu ar beth sydd ar gael yn lleol a gall amrywio yn ôl y cyfleusterau a’r gweithgareddau sydd ar gael.  Bydd prisiau’n amrywio rhwng canolfannau.
Daw’r cynigion i ben: 23/12/2023