Ysgol Nofio Freedom

Yn Freedom Leisure rydym yn cynnig rhaglen nofio gynhwysol helaeth yn ein lleoliadau. Rydym yn darparu fframwaith dyfrol Nofio Cymru a'n holl tîm yn cael eu hyfforddi fel athrawon nofio ASA. Mae ein dosbarthiadau yn sicrhau hyder gwell yn y dwr a thechneg nofio drwy ganiatáu i'r unigolyn i symud ymlaen ar eu cyflymder eu hunain.

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

Sblash (0 - 5 oed)

Splash 1

I oedolion sydd gyda baban rhwng 3 – 12 mis.

Splash 2

I oedolion sydd gyda baban neu blentyn rhwng blwydd a dwy flwydd oed,  ond yn addas i blant bach hŷn os mai dyma’u tro cyntaf yn y dŵr.

Splash 3

I blant bach rhwng dwy flwydd a thair blwydd oed, ond hefyd yn addas i blant bach hŷn sydd yng nghwmni oedolyn yn y dŵr.

Splash 4

I blant bach rhwng tair a 4 oed, sydd yng nghwmni oedolyn yn y dŵr.

Splash 5

I blant hyd at 4 oed, ar ei ben ei hun yn y dŵr.

Splash 6

I blant hyd at 5 oed, ar ei ben ei hun yn y dŵr.

Ton (4 - 16 oed)

Cliciwch ar y dolenni i weld fideos technegau nofio i bob lefel.

Ton 1 (het goch)

Datblygu hyder a diogelwch yn y dwr, ac wrth fynd i mewn ac allan o'r pwll. Dysgwch arnofio sylfaenol, sgwlio a thechnegau anadly. Dechrau dysgu nofio ar eich blaen, nofio ar y cefn a broga neu pilipala, gyda chymorth os oes angen.

Splash water over the face.   Float on front    Float on back    Push and glide on the front.   

Swim frontcrawl for 5 metres     Swim breaststroke or butterfly for 5 metres  

Swim backstroke for 5 metres   Scull in a vertical position

 

Ton 2 (het oren)

Gallu i neidio i mewn i'r pwll. Gwella sgwlio, fel y bo'r angen a thechnegau anadlu. Gleidio efo'ch corff yn syth. Nofio pellteroedd byr ar y bol, ar y cefn a broga neu pilipala, heb gymhorthion.

Float on the front.    Float on the back.   Kick for 5 metres face in water blowing bubbles   

Push and glide on the front    Push and glide on the back.  Swim 5 metres frontcrawl   

Swim 5 metres backstroke    Swim 5 metres breaststroke or butterfly   

Perform a 360 degree rotation     Scull head first on the back for 5 metres

 

Ton 3 (het melyn)

Casglwch gwrthrych o lawr y pwll. Gwella sgwlio ac arnofio. Dysgwch sut i droedio dwr. Dysgwch y cod SAFE. Nofio pellteroedd byr o bob un o'r pedwar strôc: ar y bol, ar y cefn, broga a pilipala heb gymhorthion.

Collect object from pool floor   Push and glide on the front, log roll onto back  

Swim 10 metres frontcrawl     Swim 10 metres backstroke   Swim 5 metres breaststroke   

Swim 5 metres butterfly          Swim on the front, tuck, rotate then swim on the back  

Scull feet first on the back for 5 metres     Tread water for 15 seconds

 

Ton 4 (het gwyrdd)

Dysgwch sut i wneud cychwyn dolffin o dan y dwr. Dysgwch lleoli HELP. Gwella technegau dwr arnofiol a troedio dwr. Gwella techneg o bob un o'r pedwar strôc.

Demonstrate 10 metres frontcrawl kick      Demonstrate 10 metres backstroke kick 

Swim 10 metres frontcrawl or backstroke   Demonstrate 10 metres breaststroke kick 

Demonstrate 10 metres butterfly kick         Swim 10 metres breaststroke or butterfly   

Perform a series of floating shapes            Tread water for 30 seconds

 

Ton 5 (het glas golau)

Dysgwch neidiau o siapau gwahanol. Dysgwch syt i wneud summersault ymlaen a hand stand yn y drw. Gwella sgwlio a thechnegau goroesi personol. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc, gan gynnwys 25m o'ch hoff strôc.

Swim 15 metres frontcrawl    Swim 15 metres backstroke   Swim 10 metres breaststroke  

Swim 10 metres butterfly       Perform a handstand on the pool floor

Demonstrate a forward somersault   Swim 15m without goggles and head out of the water

 

Ton 6 (het glas tywyll)

Dysgwch sut i gynhesu yn briodol ar gyfer ymarfer corff a pham. Dysgwch sut i wneud summersault ôl, deifio wyneb pen cyntaf a deifio o eistedd. Gwella technegau goroesi personol gan gynnwys nofio gyda dillad. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc, gan ganolbwyntio ar dechneg.

Swim 20 metres frontcrawl   Swim 20 metres backstroke   Swim 15 metres breaststroke 

Swim 15 metres butterfly      Swim 25 metres wearing clothes  

Demonstrate a 'shout and signal' action  Perform a head first surface dive  

Demonstrate a backward somersault

 

Ton 7 (het porffor)

Dysgwch sut i ddeifio. Gwella fel y bo'r angen, sgwlio, troedio dwr a sgiliau chylchdroi. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc. Nofiocymysg unigol. Nofio fel rhan o dîm mewn ras gyfnewid. 

Swim 25m Frontcrawl   Swim 25 metres backstroke   Swim 25 metres breaststroke  

Swim 100 metres IM    Swim 200 metres   Complete a 25 metre obstacle course  

Demonstrate rotation, floating, sculling and treading water     Take part in a relay race

 

Ton 8 / Perfformiad Iau / Nofio Fit

Ton 8/ Perfformiad Iau/ Nofio Fit (het du)

Nofio 25 medr o broga a pilipala. Nofio 50 metr o nofio ar y cefn ac ar y bol. Gwella fel y bo'r angen, sgwlio a throedio'r dwr a sgiliau deifio a deifio ar arwyneb y dwr sy'n cael eu defnyddio mewn disgyblaethau dyfrol eraill.

Swim 50 metres frontcrawl      Swim 50 metres backstroke  

Swim 25 metres breaststroke  Swim 25 metres butterfly

Tread water while passing a ball over a distance of 2 metres

Swim frontcrawl, surface dive and swim underwater breaststroke

 

Arwain i...

Rookie Lifeguard

Rookie Lifeguard (het llwyd)

Wedi ei anelu at blant- er bod y sgiliau a ddysgwyd yn ystod y cwrs yr un mor werthfawr i bobl o bob oedran. Mae'r cynllun yn dechrau gyda cam 1 y wobr efydd ac yn synud ymalen i gam 3 o'r wobr aur, yn dechrau ar lefel lle mae ein achubwyr bywyd rookie yn perfformio sgiliau acub bywyd trawiadol.

Arwain i...

Polo Dŵr

Polo Dwr

Yn cyflwyno lefel mynediad ar gyfer plant ifanc i fyd Polo Dwr. Mae'n cyfuno elfennau sylfaenol megis taflu, nofio a dal ac yn adeiladu gwaith tîm ymysg chwareuwr ifanc.

Arwain i...


On course

Ysgol Nofio Wrecsam - HomePortal

Mae ‘Home Portal’ yn caniatáu mwy o fewnwelediad i rieni o feini prawf cynllun dysgu Nofio Cymru ac yn eich galluogi i weld cynnydd gwersi nofio eich plentyn ar gyfrifiadur personol neu drwy ddyfais symudol ar unrhyw adeg.

Mae ein hathrawon nofio yn defnyddio tabledi yn ystod y gwersi nofio i asesu cynnydd eich plentyn yn erbyn meini prawf Nofio Cymru sy'n ofynnol i gyflawni'r don berthnasol.

Mae'r wybodaeth a roddir ar y tabledi yn cael ei lawr lwytho ar ddiwedd pob dydd ac mae'n galluogi'r Tîm Ysgol Nofio i redeg y rhaglen Ysgol Nofio yn fwy effeithiol.

Gallwch fewngofnodi (neu gofrestru cyfrif os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes) trwy glicio ar y ddolen isod:

http://bookwkg.freedom-leisure.co.uk/wrexhamcourses/

a dilynwch y cyfarwyddiadau ar-lein.

 

I elwa o'r gwasanaeth hwn mae'n bwysig eich bod yn cadw eich manylion cyswllt cwsmer yn gyfredol.

Ni fyddwch yn gallu sefydlu na defnyddio cyfrif ‘Home Portal’ yn llwyddiannus os nad yw’r wybodaeth a ddefnyddiwch i gofrestru eich plentyn ar y ‘Home Portal’ yn union yr un fath â’r wybodaeth a roesoch inni pan wnaethoch chi gofrestru ar ein Hysgol Nofio. Cysylltwch â ni os ydych chi'n credu y gallai eich manylion fod yn anghywir neu os ydych chi'n cael trafferth cofrestru.

gwynevans@freedom-leisure.co.uk
chirk@freedom-leisure.co.uk
waterworld@freedom-leisure.co.uk

Mae angen y wybodaeth ganlynol i sefydlu cyfrif Home Portal

Rhif cerdyn:

Dyddiad Geni'r Plentyn:

Cod post:

Cyfeiriad e-bost cyswllt:

ysgol nofio telerau ac amodau