Gwersi Nofio i Oedolion

Mae yna amrywiaeth o wersi nofio i oedolion sydd ar gael ar draws lleoliadau Freedom Leisure Wrecsam, dysgu nofio (dechreuwyr), gwersi gwellhäwr, gwersi 60+, gwersi merched yn unig, gwersi yn ystod y dydd a gyda'r nos.

Mae pob gwersi oedolion yn 30 munud o hyd ac yn cael eu cymryd gan athrawon cymwysiedig ASA Lefel 2. Mae'r gwersi wedi'u strwythuro o amgylch pa strôc/ sgiliau mae'r nofwyr eisio datblygu a bydd oedolion yn cael eu hannog i gymryd rhan yn eu hamser eu hunain.

Oedolyn - Byddwch yn Hyderus yn y Dwr

Ar gyfer nofwyr nerfus o'r rhai sy'n newydd i nofio sydd eisio gwella hyder.

Oedolyn - Byddwch yn Nofwyr

Rhoi'r sgiliau angenrheidiol i ddechrau nofwyr nofio yn annibynnoldros bellteroedd byr heb gefnogaeth neu nofio gymhorthion.

Oedolyn - Byddwch yn Nofwyr Gwell

Ar gyfer rhai sy'n gallu nofio 25m neu fwy ac yn awyddus i wells techneg ac adeiladu eu stamina.

Oedolyn - Byddwch yn Meistr Nofio

Ar gyfer y rhai a fyddai'n hoffi datblygy sgiliau nofio mwy datblygiedig i allu cystadly neu bod yn ddigon hyderys i fynd i sesiwn masteri neu clwb nofio/ clwb tri.

Yn arwain at...

Sesiwn Nofio Masteri Y Waun - e-bost chirk@freedom-leisure.co.uk 

Sesiwn Nofio Masters Gwyn Evans - e-bost gwynevans@freedom-leisure.co.uk