Partïon Pen-blwydd

Byd Dŵr Wrecsam yw'r lle i fynd os ydych yn trefnu parti pen-blwydd i blentyn.

1 awr o hwyl yn y pwll yn ystod oriau nofio cyhoeddus

Tydi hyn yn edrych yn hwyl?! Gallwch gael awr o hwyl ar y reid dŵr gwyllt a’r sleid, cyfle i sblasio yn y prif bwll a phrofi holl hwyl Byd Dŵr!

Sychu a gwisgo wedyn a gorffen y parti gyda 45 munud yn y caffi yn mwynhau bocs parti sy’n cynnwys brechdan, diod, creision, bisged/siocled a darn o ffrwyth.

£9.50 y pen

Hurio preifat (pwll yn unig)

Ar gyfer nofwyr mwy  hyderus, gallwch wahodd ffrindiau eich plentyn i brofi antur y ras ddŵr hwyl 15m.

Hyd at 30 o blant - £276

31 - 40 o blant - £299

41 - 50 o blant - £350

Hurio Preifat + Arlwyo

Ar gyfer nofwyr mwy  hyderus, gallwch wahodd ffrindiau eich plentyn i brofi antur y ras ddŵr hwyl 15m

Bydd pob  sesiwn yn y dŵr yn para awr a gallwch wedyn ychwanegu 45 munud arall i ddefnyddio ein Caffi ar gyfer y te pen-blwydd hollbwysig.

hyd at 30 o blant - £293 am y pwll + £5.50 am focs bwyd parti

31 i 40 o blant - £327 am y pwll + £5.50 am focs bwyd parti

41 i 50 o blant - £394 am y pwll + £5.50 am focs bwyd parti

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwusgo dillad priodol ar gyfer unrhyw weithgareddau. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wysgo ffoniwch 01978 297304.

I holi am archebu parti llenwch ein ffurflen gais am barti pwll preifat a dychwelyd at waterworld@freedom-leisure.co.uk