Rydym yn chwilio am Athrawon Nofio!

September 24 2020

Mae Freedom Leisure yn hyrwyddo’n frwd ffordd o fyw’n iach, a’n cyfleusterau cymunedol yw’r lleoedd perffaith i gyflanwi hyn.

Rydym yn chwilio am Athrawon Nofio brwdfrydig sy’n siarad Cymraeg, i ymuno â'n tîm cyfeillgar a phroffesiynol.  Byddwch yn rhan o'n tîm ysgol nofio lwyddiannus, gan addysgu naill ai mewn gwersi grŵp neu unigol.  Bydd angen i chi fod ag angerdd am nofio ac addysgu gan sicrhau bod gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid yn cael ei ddarparu bob amser. Rhaid i chi allu cyfathrebu a chyflwyno gwers nofio drwy gyfrwng y Gymraeg.  Mae'r swydd hon yn destun gwiriad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Rydym am i'n gweithwyr a'n cwsmeriaid gael y profiad gorau posibl, felly os yw hyn yn swnio fel chi, rydym am glywed gennych.

Croesewir ceisiadau trwy CV a llythyr ategol i hywel.evans@freedom-leisure.co.uk