Oriau Agor Gwyl Y Banc 2020

April 1 2019

Oriau Agor Gwyl Y Banc

Dydd Gwener 10 Ebrill

Dydd Llun 13 Ebrill

Dydd Gwener 8 Mai

Dydd Llun 25 Mai

Dydd Llun 31 Awst

Dydd Llun 28 Rhagfyr

Gwersi Nofio Gŵyl y Banc

O ganlyniad i’r amser agor ar Ŵyl y Banc ym Myd Dŵr Wrecsam, bydd y gwersi nofio a gynhelir ar yn gynharach. Gweler yr atodlen isod ar gyfer yr amserau newydd a fydd ar waith ar Gŵyl y Banc yn unig yn ystod y tymor gwersi nofio.

Dydd Gwener

Dydd gwener 10 Ebrill

Dydd Gwener 8 Mai

Dydd Llun

Dydd Llun 13 Ebrill

Dydd Llun 25 Mai

Dydd Llun 31 Awst