Clwb Nofio Wrecsam

Sefydlwyd CLWB NODIO WRECSAM (WSC) ers dros 100 mlynedd ac ar hyn o bryd mae'r clwb mwyaf llwyddiannus yng Ngogledd Cymru wedi ennill Gwobr Tîm Top ym Mhencampwriaethau Rhanbarthol Gogledd Cymru am y 3 blynedd diwethaf. Ni hefyd yw'r Clwb Nofio uchaf yng Ngogledd Cymru sy'n cystadlu yn y Gynghrair Nofio Cenedlaethol.

Clwb Nofio Wrecsam

Sefydlwyd CLWB NOFIO WRECSAM (WSC) ers dros 100 mlynedd ac ar hyn o bryd mae'r clwb mwyaf llwyddiannus yng Ngogledd Cymru wedi ennill Gwobr Tîm Top ym Mhencampwriaethau Rhanbarthol Gogledd Cymru am y 3 blynedd diwethaf. Ni hefyd yw'r Clwb Nofio uchaf yng Ngogledd Cymru sy'n cystadlu yn y Gynghrair Nofio Cenedlaethol.

Rydym yn glwb cystadleuol sy'n cefnogi ac yn datblygu pob nofiwr wrth iddynt ddod o hyd i Ddysgu I Nofio i fyny i Gystadlaethau Cenedlaethol a Rhyngwladol. Rydym yn gweithredu o Fyd Dŵr, Clywedog a Rhosnesni bob dydd ac ar hyn o bryd mae gennym 170 o nofwyr. Mae'r Clwb yn cael ei redeg gan y Pwyllgor Clwb, ei dîm o Hyfforddwyr Proffesiynol, dan arweiniad Craig Prime, a thîm o wirfoddolwyr ymroddedig.

Sut i Ymuno: Rydym bob amser yn agored i nofwyr newydd sy'n dymuno ymuno â'r clwb a dechrau eu taith nofio cystadleuol. Felly, cysylltwch â'n gwefan i fod yn rhan o'n llwyddiant cynyddol. https://www.wrexhamswimmingclub.co.uk