Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr

Bodhyfryd, Wrecsam

LL13 8DH 01978 297300 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

taith rithwir

Cymerwch daith rithwir o'n Canolfan Hamdden newydd

cliciwch yma

darganfyddwch ymarfer corff mewn grŵp

Amrywiaeth o weithdai effeithiol a gynlluniwyd i bobl heb unrhyw angen am wybodaeth neu brofiad ymarfer blaenorol.

cliciwch yma

oriau agor

Dydd Llun - Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gŵyl y banc
6:30 - 21:30 9:00 - 17:00 10:00 - 16:00
Dydd Llun, Mercher, Iau a Gwener Dydd Mawrth Dydd Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
7.00 - 19:30 7:00 - 18:30 9:00 - 17:00 10:00 - 16:00
Dydd Llun - Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gŵyl y banc
06:30 - 21:00 09:00 - 17:00 10:00 - 16:00

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Dolen Clyw
  • Parcio i bobl anabl
  • Lift Lifft

Os oes gennych unrhyw ofynion mynediad eraill, cysylltwch â'r dderbynfa ar 01978 269540

neu ffoniwch 01978 297300
neu ffoniwch 01978 297300

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, hen ac ifanc, profiadol neu ddechreuwr.  Gellir teilwra’r amser mae sesiwn gym yn ei gymryd i weddu i’r ffyrdd o fyw modern prysuraf.

 Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen gym unigryw i chi, i  ddiwallu eich anghenion yn benodol a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Gyda chymysgedd o’r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thîm o staff tra hyfforddedig, gallwn ddarparu popeth rydych ei angen i ymarfer, i gyflawni eich nodau a dyheadau, i ymlacio a chymdeithasu.

Gwersi Les Mills yw’r gorau!

lisa
I holi am aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01978 297300

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.