Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr

Bodhyfryd, Wrecsam

LL13 8DH 01978 297300 anfon neges e-bost

adborth aelodaeth

gosod fel fy nghanolfan i

croeso i...

darganfod rhagor

Taith Rithwir Byd Dwr

Taith Rithwir

cliciwch yma

60+?

gweithgareddau AM DDIM

cliciwch yma

oriau agor

Dydd Llun - Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gŵyl y banc
6:30 - 21:30 9:00 - 17:00 10:00 - 16:00
Dydd Llun, Mercher, Iau a Gwener Dydd Mawrth Dydd Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
7.00 - 19:30 7:00 - 18:30 9:00 - 17:00 10:00 - 16:00
Dydd Llun - Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gŵyl y banc
06:30 - 21:00 09:00 - 17:00 10:00 - 16:00

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Dolen Clyw
  • Parcio i bobl anabl
  • Lift Lifft

Os oes gennych unrhyw ofynion mynediad eraill, cysylltwch â'r dderbynfa ar 01978 269540

neu ffoniwch 01978 297300
neu ffoniwch 01978 297300

aelodaeth

Yma yn y Waun mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Aelodaeth Gorfforaethol

Gwersi Les Mills yw’r gorau!

lisa
I holi am aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01978 297300

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.