Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.


2 am bris 1 nofio oedolion

Nofiwch gyda ffrind am bris 1 oedolyn

cliciwch yma

12 mis am bris 9 - aelodaeth nofio

Ymunwch a'n DU Aqua cin 31 Mawrth a cewch 3 mis am ddim!

cliciwch yma am fwy o wybodaeth

oriau agor

Monday - Wednesday- thursday- Friday Tuesday saturday -sunday Bank Holidays
7.00am-7.30pm 7.00am-6.00pm 9.00am-5.00pm 10.00am-4.00pm
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01978 297300
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01978 297300

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, hen ac ifanc, profiadol neu ddechreuwr.  Gellir teilwra’r amser mae sesiwn gym yn ei gymryd i weddu i’r ffyrdd o fyw modern prysuraf.

 Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen gym unigryw i chi, i  ddiwallu eich anghenion yn benodol a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Gyda chymysgedd o’r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thîm o staff tra hyfforddedig, gallwn ddarparu popeth rydych ei angen i ymarfer, i gyflawni eich nodau a dyheadau, i ymlacio a chymdeithasu.

les mills classes are the best!

lisa
I holi am aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01978 297300