Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr

Bodhyfryd, Wrecsam

LL13 8DH 01978 297300 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

gweledigaeth 2020
Beth bynnag yw eich addunedau Blwyddyn Newydd, ry’n ni yn Freedom Leisure yn cynnig llawer mwy na dim ond campfa – mae gennym amrywiaeth o ddosbarthiadau ffitrwydd, sesiynau nofio, sawna, chwaraeon raced a llawer mwy.

darganfod rhagor

Gwersi nofio - peidiwch â cholli cyfle cyn iddyn nhw werthu allan!
Mae lleoedd ar gyfer ein gwersi nofio yn llenwi'n gyflym felly peidiwch ag oedi, archebwch eich lle heddiw!

darganfod rhagor

taith rithwir

Cymerwch daith rithwir o'n Canolfan Hamdden newydd

cliciwch yma

darganfyddwch ymarfer corff mewn grŵp

Amrywiaeth o weithdai effeithiol a gynlluniwyd i bobl heb unrhyw angen am wybodaeth neu brofiad ymarfer blaenorol.

cliciwch yma

oriau agor

Dydd Llun - Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gŵyl y banc
6:30 - 21:30 9:00 - 17:00 10:00 - 16:00
Dydd Llun, Mercher, Iau a Gwener Dydd Mawrth Dydd Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
7.00 - 19:30 7:00 - 18:30 9:00 - 17:00 10:00 - 16:00
Dydd Llun - Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gŵyl y banc
06:30 - 21:00 09:00 - 17:00 10:00 - 16:00

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Dolen Clyw
  • Parcio i bobl anabl
  • Lift Lifft

Os oes gennych unrhyw ofynion mynediad eraill, cysylltwch â'r dderbynfa ar 01978 269540

neu ffoniwch 01978 297300
neu ffoniwch 01978 297300

aelodaeth

Yma yn y Waun mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Aelodaeth Gorfforaethol

Gwersi Les Mills yw’r gorau!

lisa
I holi am aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01978 297300

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.