Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr

Bodhyfryd, Wrecsam

LL13 8DH 01978 297300 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

Gwersi nofio - peidiwch â cholli cyfle cyn iddyn nhw werthu allan!
Mae lleoedd ar gyfer ein gwersi nofio yn llenwi'n gyflym felly peidiwch ag oedi, archebwch eich lle heddiw!

darganfod rhagor

taith rithwir

Cymerwch daith rithwir o'n Canolfan Hamdden newydd

cliciwch yma

darganfyddwch ymarfer corff mewn grŵp

Amrywiaeth o weithdai effeithiol a gynlluniwyd i bobl heb unrhyw angen am wybodaeth neu brofiad ymarfer blaenorol.

cliciwch yma

oriau agor

Dydd Llun - Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gŵyl y banc
6:30 - 21:30 9:00 - 17:00 10:00 - 16:00
Dydd Llun, Mercher, Iau a Gwener Dydd Mawrth Dydd Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
7.00 - 19:30 7:00 - 18:30 9:00 - 17:00 10:00 - 16:00
Dydd Llun - Dydd Gwener Dydd Sadwrn a Dydd Sul Gŵyl y banc
06:30 - 21:00 09:00 - 17:00 10:00 - 16:00

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Dolen Clyw
  • Parcio i bobl anabl
  • Lift Lifft

Os oes gennych unrhyw ofynion mynediad eraill, cysylltwch â'r dderbynfa ar 01978 269540

neu ffoniwch 01978 297300
neu ffoniwch 01978 297300

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, hen ac ifanc, profiadol neu ddechreuwr.  Gellir teilwra’r amser mae sesiwn gym yn ei gymryd i weddu i’r ffyrdd o fyw modern prysuraf.

 Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen gym unigryw i chi, i  ddiwallu eich anghenion yn benodol a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Gyda chymysgedd o’r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thîm o staff tra hyfforddedig, gallwn ddarparu popeth rydych ei angen i ymarfer, i gyflawni eich nodau a dyheadau, i ymlacio a chymdeithasu.

Gwersi Les Mills yw’r gorau!

lisa
I holi am aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01978 297300

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Byd Dŵr, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.