Ystafell Amlbwrpas yn Rhiwabon

Mae'r Ganolfan yn gorwedd ar dir Ysgol Uwchradd Rhiwabon, i'r dde o dre Wrecsam. Gall sesiynau Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon eu harchebu mewn blociau o 45 munud.

Bydd angen i chi wisgo mwgwd yn yr adeilad ONI BAI bo' chi'n cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd corfforol, bydd plant dan 11 oed hefyd wedi'u heithrio.

Mae ein hystafell swyddogaeth amlbwrpas wedi'i gorffen i safon uchel a gellir ei chyfarparu â desgiau, sgrin taflunydd, a matio. Ystafell wych ar gyfer: -

  • Dosbarthiadau ffitrwydd
  • Dosbarthiadau crefft ymladd
  • Hyfforddiant
  • Cyrsiau

Rhaid archebu'r cyfleuster hwn ymlaen llaw. Archebion unwaith ar gael neu archebu bloc.

Cysylltwch â ni i weld a yw ar gael.

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwusgo dillad priodol ar gyfer unrhyw weithgareddau. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wysgo ffoniwch 01978 822978.

I holi am archebu parti llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at ruabon@freedom-leisure.co.uk