Ystafell Amlbwrpas yn Rhiwabon

Mae'r Ganolfan yn gorwedd ar dir Ysgol Uwchradd Rhiwabon, i'r dde o dre Wrecsam. Gall sesiynau Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon eu harchebu mewn blociau o 45 munud.

Dosbarthiadau Tae Kwon-Do.

Gellir eu harchebu ar gyfer cyfarfodydd a chyrsiau.