Ystafell Amlbwrpas yn Rhiwabon

Mae'r Ganolfan yn gorwedd ar dir Ysgol Uwchradd Rhiwabon, i'r dde o dre Wrecsam. Gall sesiynau Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon eu harchebu mewn blociau o 45 munud.

Mae ein hystafell swyddogaeth amlbwrpas wedi'i gorffen i safon uchel a gellir ei chyfarparu â desgiau, sgrin taflunydd, a matio. Ystafell wych ar gyfer: -

  • Dosbarthiadau ffitrwydd
  • Dosbarthiadau crefft ymladd
  • Hyfforddiant
  • Cyrsiau

Rhaid archebu'r cyfleuster hwn ymlaen llaw. Archebion unwaith ar gael neu archebu bloc.

Cysylltwch â ni i weld a yw ar gael.

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwusgo dillad priodol ar gyfer unrhyw weithgareddau. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wysgo ffoniwch 01978 822978.

I holi am archebu parti llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at ruabon@freedom-leisure.co.uk