Neuadd Chwaraeon - Rhiwabon

Neuadd chwaraeon amlbwrpas, neuadd chwaraeon 4-cwrt sy’n addas ar gyfer pêl-droed, badminton, pêl-fasged a phêl -rwyd. Hefyd rhwyd criced dwbl.

Bydd angen i chi wisgo mwgwd yn yr adeilad ONI BAI bo' chi'n cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd corfforol, bydd plant dan 11 oed hefyd wedi'u heithrio.

Neuadd chwaraeon

Mae Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon yn gyfleuster gwych sydd wedi'i gynllunio i gynnig canolfan o'r radd flaenaf ar gyfer datblygu criced. Fodd bynnag, darperir ystod eang o weithgareddau chwaraeon eraill hefyd i annog cyfranogiad iau a chymunedol.

Neuadd chwaraeon amlbwrpas sy'n addas ar gyfer:

  • Pêl-droed 5 bob ochr
  • 4 x llysoedd Badminton
  • Pêl-fasged Fyr a Hir
  • Pêl-rwyd
  • Rhwyd criced dwbl

Mae'r cyfleuster hwn yn ganolfan wedi'i rhaglennu; rhaid archebu pob gweithgaredd llogi ymlaen llaw gan nad oes opsiwn 'talu a chwarae'.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwisgo esgidiau a dillad priodol ar gyfer ymarfer corff. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wisgo ffoniwch 01978 822978.

I holi am archebion bloc llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at rhiwabon@freedom-leisure.co.uk