Ymarfer grŵp yn Rhiwabon

Cynhelir y sesiwn Yoga bob nos Fawrth o 8.00pm -9.00pm

Darperir dosbarthiadau Yoga yng Nghanolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon fel rhan o aelodaeth pecyn Freedom. Gall cwsmeriaid ymuno fel aelod neu phrynu Cerdyn ‘BONUS 5’ ar y safle, neu yng Nghanolfan Hamdden y Waun.

Cynhelir y sesiwn Yoga bob nos Fawrth o 20:00 - 21:00 

Mae’r holl hyfforddwyr wedi’u cymhwyso hyd at o leiaf tystysgrif lefel 2 yn yr holl weithgareddau sydd ar gael.