Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon

Ysgol Rhiwabon, Pont Adam Rhiwabon

LL14 6BT 01978 822978 anfon neges e-bost

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

oriau agor

Llun, Iau a Gwener Mawrth, Mercher, Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
17:00 - 22:00 AR GAU AR GAU
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
17:00 - 22:00 AR GAU AR GAU

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Parcio i bobl anabl
  • Mynediad ramp
  • Lift Lifft

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, hen ac ifanc, profiadol neu ddechreuwr.  Gellir teilwra’r amser mae sesiwn gym yn ei gymryd i weddu i’r ffyrdd o fyw modern prysuraf.

 Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen gym unigryw i chi, i  ddiwallu eich anghenion yn benodol a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Gyda chymysgedd o’r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thîm o staff tra hyfforddedig, gallwn ddarparu popeth rydych ei angen i ymarfer, i gyflawni eich nodau a dyheadau, i ymlacio a chymdeithasu.

aelodaeth gwybodaeth neu ffoniwch 01978 822978

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon a weithredir gan Freedom Hamdden mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam