Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon

Ysgol Rhiwabon, Pont Adam Rhiwabon

LL14 6BT

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

croeso i...

darganfod rhagor

Ystafell Amlbwrpas

Bwciwch ein Hystafell Amlbwrpas

Cliciwch yma

neuadd chwareuon

Bwciwch ein neuadd chwareuon

Cliciwch yma

oriau agor

Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
17:00 - 22:00 AR GAU AR GAU
Llun, Iau a Gwener Mawrth, Mercher, Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
17:00 - 22:00 AR GAU AR GAU

Accessibility

  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Parcio i bobl anabl
  • Mynediad ramp
  • Lift Lifft

aelodaeth

Ar draws Bwrdeistref Sir Wrecsam mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Cliciwch yma i gysylltu â'r Waun (ein safle rhiant) i gael mwy o wybodaeth ac i ymuno â'r aelodaeth wych hon heddiw!

Aelodaeth Gorfforaethol yn y Waun


Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Rhiwabon a weithredir gan Freedom Hamdden mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam