Chwaraeon â Raced - Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy

Mae gan Ganolfan Hamdden Rhaeadr Gwy ddau gwrt sboncen gwych â chefn gwydr a neuadd chwaraeon ar gyfer badminton. Gellir chwaraeon a gemau eraill hefyd felly cysylltwch i ddarganfod mwy.

cyrtiau sboncen â chefn gwydr

Mae'n hawdd iawn ei dysgu a gellir ei chwarae ar gyfer hamdden neu fel chwaraeon cystadleuol. Mae sboncen yn chwaraeon egnïol, lle gall chwaraeon ddefnyddio llawer mwy o egni nag yn y rhan fwyaf o chwaraeon eraill.

Mae sboncen yn helpu i wella iechyd cardiofasgwlaidd ac mewn gêm o sboncen byddwch yn rhedeg, yn neidio ac yn deifio am y bêl. Mae sboncen yn cynyddu cryfder a ffitrwydd ac yn helpu i gynnal pwysau iach. Mae hefyd yn cynyddu hyblygrwydd a chryfder y cefn ac yn hyrwyddo cyd-symud da, ystwythder, hyblygrwydd ac yn gwella cyd-symud llaw-llygad.

neuadd chwaraeon

The main hall in the centre is a spacious 20 x 10 metres and is used for fitness classes, badminton, children's parties, concerts, sales, discos and many other events.