prisiau gweithgaredd

nofio 

prisiau

Oedolion £4.00
Plant (3-16 oed) £3.10
Plant (dan 3 oed) AM DDIM
Teulu (2 oedolyn a 2 blentyn) £9.90
Consesiwn £3.20
Rhieni a phlant bach £4.20
Rhieni a phlant bach a chwarae meddal £5.00
Chwarae meddal a chastell gwynt £2.70
Cawod £2.40
   

chwaraeon

 
Sboncen cyfnod prysur £6.00
Sboncen cyfnod tawel £2.80
Sboncen plant £4.30
Badminton cyfnod prysur £8.00
Badminton cyfnod tawel £2.80
Tennis meddal cyfnod prysur £6.70
Tennis meddal cyfnod tawel £4.20
Snwcer £5.20
   

y gampfa

 
Sesiwn yn y gampfa £6.70
Yep £3.90
Gampfa a nofio £7.00
Sesiwn gynefino £11.60
   

ymarfer corff mewn grwp

 
Seiclo stiwdio £5.70
Pob dosbarth arall £5.70
MyRide £4.70
   

partïon pen-blwydd

 
(un awr o weithgarwch ac awr yn y lolfa fach ar gyfer y te parti)  
Parti yn y pwll nofio £65.40
Parti castell gwynt £57.80
Parti'r llithren ddwr (a llogi ystafell) £77.30
Parti'r llithren ddwr (heb ystafell) £67.70
Achubwr bywyd ychwanegol £12.00
   

ystafelloedd cyfarfod

 
Y brif neuadd (fesul awr) £31.20
Y brif neuadd (am ddiwrnod 9am - 5pm) £213.40
Y lolfa fach (fesul awr) £13.10
Y lolfa fach (am ddiwrnod 9am - 5pm) £78.50
Ystafell y llwyfan (fesul awr) £10.00
Ystafell y llwyfan (am ddiwrnod 9am - 5pm) £30.00
   

prisiau

 
Llogi offer £1.40
Cawod £2.40