Partïon pen-blwydd - Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy

Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy yw'r lle i fynd os ydych yn trefnu parti pen-blwydd i blentyn. Parti Pwll Nofio yw'r hoff opsiwn ond mae gennym opsiynau eraill ar gael hefyd.

partïon pen-blwydd yng Nghanolfan Hamdden Rhaeadr Gwy

Mae hyn yn edrych fel cymaint o hwyl! Gallwch gael awr o Redeg Dŵr ar yr eitem bwmpiadwy hon sy'n arbennig o gyffrous a gwahodd ffrindiau eich plentyn i brofi gwefr delio â'r rhwystrau a chyrraedd y diwedd.

Os nad yw'r eitem bwmpiadwy yn addas i chi neu'ch plentyn, gellir trefnu parti pwll mwy traddodiadol lle gallwch chi'n unig defnyddio'r pwll i sblasio o gwmpas a chael cymaint o hwyl wrth i chi ymlacio yn y 'jacuzzi'!

Ymhlith y partïon eraill sydd ar gael mae Castell Bowndio. Mae pob parti'n para un awr a gallwch ddewis ychwanegu awr bellach i ddefnyddio un o'n hystafelloedd parti i gynnal y te pen-blwydd hollbwysig.