dweud Eich dweud!

November 6 2018

Dweud Eich Dweud! Gyda Freedom Leisure

Fel sefydliad dielw, sy’n datblygu rhaglenni gweithgaredd lleol, rydym eisiau i CHI gael dweud EICH DWEUD trwy gwblhau arolwg ar-lein syml iawn a fydd yn cymryd 5 munud.

Trwy ddewis yr ardal rydych yn byw ynddi ac ateb nifer o gwestiynau amlddewis, dymunwn wybod beth rydych chi ei eisiau oddi wrthym yn eich ardal leol.

P'un a yw'n rhaglen weithgaredd newydd sbon, gweithgareddau i rieni a phlant bach, sesiynau gweithgaredd am ddim, gweithgareddau chwaraeon-benodol neu i ddarganfod mwy yn unig, rydym eisiau clywed gennych.

Caiff ymatebion yr holl arolygon eu dadansoddi er mwyn i ni ddatblygu hyd yn oed mwy o raglenni a gweithgareddau o fis Ebrill 2020. Mae gennych yr opsiwn i adael eich manylion cyswllt ar y diwedd – a pheidiwch ag anghofio optio i mewn os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, er mwyn i ni allu rhoi gwybod i chi am weithgareddau lleol yn eich ardal.


Curabitur consectetur dui a nisl.

Praesent gravida bibendum accumsan. Nullam tempus, nisl a maximus vehicula.

see the pool

Praesent et egestas turpis. Nunc.

Book a session
01234 345 456

book online