Gweithgareddau hanner tymor mis Chwefror

February 10 2020

hanner tymor yng nghanolfan hamdden Rhaeadr

Dros hanner tymor mis Chwefror mae Canolfan Hamdden Rhaeadr yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i bawb o bob oed. Os ydych chi’n chwilio am weithgaredd i’r teulu neu weithgareddau i’r plant eu mwynhau, edrychwch beth rydym wedi’u trefnu!


castell gwynt a chwarae

dydd mawrth 18 chwefror

Castell gwynt - 9:15am - 10:15am

Nofio i rieni a phlant bach - 10:30am - 11:30am

Mae’r sesiwn castell gwynt a chwarae meddal i blant dan 8 yn unig.  Am dâl ychwanegol gall rhieni a phlant bach fwynhau sesiwn hwyl ar ôl y castell gwynt.

Castell gwynt - £2.70

Nofio i rieni a phlant bach - £4.20

Neu’r ddau - £5.00

Nid oes rhaid cadw lle.


diwrnod gweithgareddau aml-chwaraeon - 5x60

dydd iau 20 chwefror

11:00am - 5:00pm

Rhai 8 - 13 oed yn unig

Yn cynnwys sesiwn nofio AM DDIM rhwng 4:00pm - 5:00pm.

Dewch â’ch ffrindiau a mwynhau diwrnod o chwaraeon a gweithgareddau llawn hwyl o’r dechrau i’r diwedd gyda’n hyfforddwr Asha Evans. Cyfle i fwynhau chwaraeon megis badminton, dodgeball, nofio a mwy. Cofiwch wisgo dillad cysurus, dewch â digon i’w yfed, pecyn bwyd a gwisg nofio.

Pris y pen - £13.00

Ffoniwch i gadw lle.


hwyl a sblash

Bob prynhawn dros y gwyliau.

dydd llun – dydd gwener - 2:00pm - 3:45pm

dydd sadwrn - 12:30pm - 1:30pm

dydd sul - 1:00pm - 1:45pm

Ffordd wychi gael hwyl gyda'r teulu yn y pwll guda'r fflôts a'r peli.

Oedolion - £4.00

Plant - £3.10

Plant dan 3 oed - AM DDIM

Nid oes angen cadw lle.


sgiliau pêl-droed / gemau

dydd mawrth 18 chwefror

12:00pm - 1:00pm

I rai 6 - 10 oed yn unig

Dewch i ddysgu / ymarfer eich sgiliau pêl-droed gyda gemau a gweithgareddau hwyl gyda’n hyfforddwr Josh Rees.  Hwyl pêl-droed i bawb o bob gallu a magu hyder gyda phêl wrth eu traed.

Pris y plentyn - £3.00

Ffoniwch i gadw lle.


snorcelu

dydd mercher 19 chwefror

4:00pm - 4:45pm

8 - 16 oed yn unig

Dysgu sut i snorcelu mewn amgylchedd hwyl a diogel yn ein pwll hamdden.  Mae snorcelu’n ffordd wych i ddatblygu eich sgiliau nofio neu’n ffordd wych arall i gael hwyl.

Pris y plentyn - £3.00

Rhaid cadw lle.


NEWYDD – dawnsio Impelo

dydd mercher 19 chwefror

10:00am - 10:45am -

Dawnsio, ymlacio a mwynhau yn y sesiwn ddawns greadigol.

I rai 4 – 7 oed yn unig

11:00am - 12:00pm -

‘Sdim ysgol – dyma gyfle i DDECHRAU SYMUD!  Sesiwn ddawns fywiog a chreadigol.

I rai 8 – 12 oed yn unig

‘Sdim angen profiad – paid bod yn swil!

Pris y plentyn - £3.00

Rhaid cadw lle.