02/02/18. mae freedom leisure powys yn cefnogi digwyddiad elusennol gwych ym mis chwefror ac r’yn ni’n gofyn am eich cefnogaeth chi.

January 29 2018
Jeremy Rowe Head of Operations Freedom Leisure

Jeremy's Journey Timetable 

Site

Approx. Time at Site

Approx. Journey time to next site

Waterworld

8.00 am - 8.30 am

25 mins

Chirk

9.00 am - 9.30 am

35 mins

Flash

10.15 am - 10.45 am

30 mins

Maldwyn

11.30 am - 12.00 pm

30 mins

Llanidloes

12.30 pm - 1.00 pm

20 mins

Rhayader

1.30 pm -

2 pm

50 mins

Brecon

3.00 pm - 4.00 pm

yma yn freedom leisure r’yn ni’n gobeithio cael eich cefnogaeth chi a chefnogaeth ein hysgolion, grwpiau cymunedol a’n grwpiau chwaraeon.

 R’yn ni’n rhedeg digwyddiadau trwy’r dydd yn Freedom Leisure Powys yn cynnwys her beicio ‘Curo’r Pennaeth’. Bydd Jeremy Rowe, ein Pennaeth Gweithrediadau’n galw heibio i Ganolfannau gan ddechrau ym Myd Dwr Wrecsam. Wedyn bydd e’n teithio trwy Bowys a dod i ben ei daith yn Aberhonddu. R’yn ni wedi trefnu her beicio-ar-wib am un cilomedr i’n cwsmeriaid a’n staff. Pan fydd Jeremy’n dod draw bydd e’n ceisio cael yr amser cyflymaf ...! Neu’r amser mwyaf araf, yn ôl fel y digwydd pethau! Mae croeso i Ysgolion, Grwpiau a Chlybiau gymryd rhan hefyd!! Ar ben hyn byddwn ni’n cynnig gwobrau a chynigion ar y diwrnod i’r bobl sy’n cymryd rhan.

 Mae Jeremy’n dechrau ar flwyddyn gron o godi arian a fydd yn diweddu mewn beicio chwe chan cilomedr o San Francisco i Los Angeles. Bydd e’n seiclo gyda thîm o bobl sy’n codi arian a fydd yn cynnwys un o noddwyr Felindre, Jonathan Davies.

Wrth gwrs bydden ni wrth ein bodd pe bai modd i chi ac ysgolion ddod yn rhan o hyn ac fe wnawn ni ein gorau i helpu mewn unrhyw ffordd y gallwn ni.

 Gallai’r ysgol neu’r sefydliad sy’n codi’r swm uchaf o arian ar y diwrnod gael ymweliad gan un o noddwyr eraill Felindre, sef Sam Warburton, neu westai arbennig arall. Gwyliwch y fideo ar y ddolen hon sy’n dangos yr hyn a ddigwyddodd y llynedd:  https://youtu.be/YH4QfpQwph8

 Os hoffech chi gymryd rhan, rhowch wybod i ni trwy fynd i: wearitredforwales@freedom-leisure.co.uk.

 Rydym yn edrych ymlaen at glywed oddi wrthych chi a diolch yn fawr am eich cefnogaeth.

Freedom Leisure Powys