cyfarfodydd a chynadleddau - Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy

Yn ogystal â bod yn gyfleuster chwaraeon, mae Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy hefyd yn ganolfan gymdeithasol ar gyfer y gymuned leol ac unrhyw fusnesau cyfagos. Rydym yn gallu cynnal amrywiaeth o gyfarfodydd a digwyddiadau cymdeithasol mewn amgylchedd braf a chyfeillgar sy'n agos at ganol Rhaeadr Gwy.

cyfarfodydd a chynadleddau

Mae llawer o sefydliadau'n defnyddio'r Ganolfan i gynnal cyfarfodydd/cynadleddau a seminarau. Gall Lolfa Gwy gynnig lle i 80 o bobl mewn Arddull Theatr, 30 o bobl mewn Arddull Ystafell y Bwrdd. Gall y Lolfa Fach gynnig lle i 45 o bobl mewn Arddull Theatr a  35 o bobl mewn Arddull Ystafell y Bwrdd, gall yr ystafelloedd llwyfan newydd gynnig lle i 16 o bobl mewn Arddull Ystafell y Bwrdd a 25 o bobl mewn Arddull Theatr a gall y Brif Neuadd gynnig lle i hyd at 400 o bobl mewn Arddull Theatr.

Mae amrywiaeth o gyfarpar gweledol a sain ar gael gan gynnwys Uwchdaflunyddion, Standiau Siart Troi, Taflunydd Power point, teledu a fideo.

Mae'r Ganolfan yn defnyddio dau o arlwywyr allanol sy'n gallu darparu cinio bys a bawd syml trwodd i fwydlenni cymhleth sy'n addas i bobl achlysur.

digwyddiadau cymdeithasol

Mae'r Ganolfan ar gael i gynnal amrywiaeth eang o ddigwyddiadau cymdeithasol gan gynnwys cyngherddau, pantomeimiau, disgos, partïon priodas, partïon pen-blwydd, pen-blwyddi priodas, bedyddiadau, dramâu, dawnsio llinell, ffeiriau elusennol, marchnadoedd ffermwyr ac ati.

Mae gan y Ganolfan drwydded lawn a gellir trefnu bar ar gais.

Gall y Brif Neuadd gynnig lle i hyd at 400 o bobl yn eistedd a 350 o bobl yn dawnsio.