Campfa - Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy

Mae Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy wedi'i gweddnewid yn llwyr a bellach mae'n cynnwys un o'r campfeydd gorau ym Mhowys â'r cyfarpar diweddaraf i ddarparu ymarfer corff llawn i'r holl gorff. Mae staff hyfforddedig wrth law i'ch tywys drwy gydol eich taith

Campfa NEWYDD yng Nghanolfan Hamdden Rhaeadr Gwy

Rydym yn deall nad yw un dewis yn addas i bawb, felly os oes yn well gennych wneud ymarfer corff yn y gampfa ar eich pen eich hun, mewn grŵp neu os hoffech roi cynnig ar hyfforddiant personol un i un, gallwn ddangos i chi sut i fanteisio i'r eithaf ar eich amser ymarfer corff gwerthfawr.

Sut mae cychwyn arni yn y gampfa?

Mae gan holl ddefnyddwyr y gampfa hawl i sesiwn ymgyfarwyddo ragarweiniol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwysedig a fydd yn eich tywys trwy'r cyfarpar ac yn sicrhau ein bod yn gallu addasu eich ymarfer corff i gyflawni eich nodau a dyheadau boed hynny'n mynd yn heini neu'n fwy heini, colli pwysau neu dynhau eich cyhyrau neu os ydych yn hyfforddi i wella o ran eich chwaraeon o ddewis.

Gallwn eich helpu bob cam o'r ffordd ac mae Rhaeadr Gwy yn cynnig popeth i chi, p'un a ydych yn mynd i'r gampfa am y tro cyntaf ynteu'n athletwr profiadol.