Ymarfer Corff Grŵp - Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy

Mae Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy wedi'i gweddnewid yn llwyr a bellach mae'n cynnwys un o'r campfeydd gorau ym Mhowys. Ochr yn ochr â'r gampfa ceir rhaglen o ddosbarthiadau ymarfer corff o Stepio i Pilates a bellach rydym wrth ein bodd i ychwanegu Beicio Dan Do at ein rhaglen yn ein Stiwdio Beicio Dan Do pwrpasol.

Y stiwdio Beicio Dan Do newydd yw un o'r gorau yn yr ardal. Os nad ydych erioed wedi rhoi cynnig arno, bellach nid oes esgus i ddod yma a gwnawn eich cyflwyno i'r rhaglen yn raddol. Rydym yn gwybod bod beicio yn ymarfer corff gwych, ond nid yw unrhyw un eisiau mynd allan a reidio beic pan mae hi'n bwrw glaw'n drwm, mewn tywydd rhewllyd neu ar ddiwrnod crasboeth yn yr haf.

Er bod beicio dan do wedi bod o gwmpas er dechrau'r 1990au, mae'r ffenomenon ffitrwydd yn dal i fod yn gryf. Mae'n ymarfer corff effeithiol iawn o ran cardio a chryfder. Mewn un dosbarth 45 munud, byddwch yn reidio beic llonydd gan ddilyn curiad cerddoriaeth anhygoel ac yn llosgi hyd at 600 o galorïau yn y broses.

Bydd eich ysgyfaint yn pwmpio, a byddwch hefyd yn gweithio cyhyrau eich ffolennau, crothau coesau, cwadiau, llinynnau'r garrau, ac yn adeiladu eich cyhyrau craidd. Mae'n sicr bod beicio dan do yn ddwys a chyflym, ond mae'n chwaraeon gwych ar gyfer unrhyw lefel ffitrwydd. Yn wahanol i redeg, mae beicio yn ymarfer corff trawiad isel.

Ymarfer corff beicio dan do rhithwir NEWYDD MyRide +

Mae MyRide yn cynnig y profiad agosaf i feicio awyr agored heb orfod ymdrin â pheryglon traffig neu fympwyon tywydd Prydain. Mae Canolfan Hamdden Rhaeadr Gwy yn falch ei fod ar flaen y gad yn y datblygiad diweddaraf mewn beicio dan do. Isod manylir ar uchafbwyntiau'r rhaglen sydd ar gynnig.

MyRide Virtual – Dosbarth i ddechreuwyr â hyfforddwr rhithwir i'ch tywys trwy'ch ymarfer corff. Bydd eich hyfforddwr ar y sgrin drwy gydol yr amser i'ch addysgu a galluogi i chi ganolbwyntio ar y dechneg a ffurf gywir.

Mae pob dosbarth yn cynnwys 5 munud o sefydlu beic a chyfarwyddiadau i sicrhau eich bod wedi'ch sefydlu yn gywir ac yn ddiogel. Cliciwch ar y fideo i weld pam yn union y mae cynifer o bobl yn neidio ar gefn ein beiciau!

dosbarthiadau ymarfer corff grŵp eraill

Yn Rhaeadr Gwy mae gennym ddosbarthiadau eraill i'r rheiny sy'n well ganddynt wneud ymarfer corff mewn grŵp neu amgylchedd dosbarth. Mae ein rhaglen yn cynnwys dosbarthiadau 7 diwrnod yr wythnos ac yn cynnwys dosbarthiadau fel Kettlercise, Pilates, Konga, Zumba a Chylchedau.

Ar gyfer unrhyw gwsmeriaid dros 50 mae gennym ddosbarth pwrpasol o'r enw AAA - Mynd yn Actif, Cadw'n Actif, Bod yn Actif (Get Active, Stay Active, Be Active).