Mae hanner tymor mis Chwefror yn prysur agosáu ac rydym wedi bod yn brysur yn llunio rhaglen hwyliog o weithgareddau i'ch plant eu mwynhau yn ystod yr hanner tymor. Yn Llandrindod, rydym yn cynnig ein Gwersylloedd Aml-Chwaraeon poblogaidd, dydd Mawrth a dydd Iau, a detholiad o sesiynau hwyliog a gweithgar eraill i ddiddanu'r teulu cyfan yn ystod yr hanner tymor. Gwiriwch beth arall sy'n digwydd.

Gwersylloedd aml-chwaraeon ar gyfer plant 6-12 oed

Gwersylloedd aml-chwaraeon ar gyfer plant 6-12 oed

Sesiynau chwaraeon a hyfforddi strwythuredig a ddarperir gan staff hyfforddi cymwys, gan gynnwys chwaraeon fel: pêl-droed, badminton, pêl-rwyd, pêl-osgoi a nofio (nofio am 8 oed a throsodd yn unig). 

Dydd Mawrth a Dydd Iau (Diwrnod Llawn).  9.00am-4.00pm.

£20.00 y diwrnod llawn.

Archebu'n hanfodol, taliad ar adeg archebu.  Ffoniwch 01597 824249 i archebu lle.

Castell bownsio a sesiynau chwarae meddal

Castell bownsio a sesiynau chwarae meddal

Gadewch i'r plant losgi egni gyda'u ffrindiau ar ein castell bownsio ac offer chwarae.

Ar gyfer plant o dan 8 oed.  Mae angen goruchwyliaeth rhieni bob amser.

Dydd Llun a Dydd Gwener, 11.00am-1.00pm.

Ffoniwch i wirio argaeledd

Gwersi nofio dwys

Gwersi nofio dwys

9.00-9.30am: Dechreuwyr. 9.30-10.00am: Gwellwyr

Dydd Llun i Ddydd Gwener.

Archebu'n hanfodol, taliad ar adeg archebu. Ffoniwch 01597 824249 i archebu lle.  

Rhed pwll Aqua

Rhed pwll Aqua

Hwyl cyflym a ffyrnig cawr chwyddadwy. Allwch chi redeg y gauntlet ar ein cwrs rhwystrau ein hunain?

Ar gyfer 8+ mlynedd. Rhaid bod yn nofiwr cymwys, yn gallu nofio 10 metr, a boddi dan y dŵr. Bydd prawf cymhwysedd dŵr yn cael ei gynnal ac ni chaniateir cymhorthion arnofio.

Dydd Mercher, 2.00-3.00pm.

£5.60 y sesiwn.

Archebu'n hanfodol, taliad ar adeg archebu. Ffoniwch 01597 824249 i archebu lle.

Gymnasteg

Gymnasteg

Dysgwch y pethau sylfaenol a chael hwyl gyda'n hyfforddwyr cymwys.

Dydd Mercher 10:00 - 12:00 4years+

Ffoniwch ni nawr ar 01597 824249 i archebu - mae lleoedd yn gyfyngedig

Dewch draw i gael hwyl!

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Hamdden Llandrindod ffoniwch 01597 824249