Mae Hanner Tymor Mai yn prysur agosáu (27 Mai - 2 Mehefin) ac mae gennym lawer o bethau cyffrous yn digwydd i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddynt.

 
Gwersylloedd aml-chwaraeon ar gyfer plant 6-12 oed

Gwersylloedd aml-chwaraeon ar gyfer plant 6-12 oed

Sesiynau chwaraeon a hyfforddi strwythuredig a ddarperir gan staff hyfforddi cymwys, gan gynnwys chwaraeon fel: pêl-droed, badminton, pêl-rwyd, pêl-osgoi a nofio (nofio am 8 oed a throsodd yn unig). 

Dydd Mawrth a Dydd Iau (Diwrnod Llawn).  09:00 - 16:00

£20.00 y diwrnod llawn.

Archebu'n hanfodol, taliad ar adeg archebu.  Ffoniwch 01597 824249 i archebu lle.

Castell bownsio a sesiynau chwarae meddal

Castell bownsio a sesiynau chwarae meddal

Gadewch i'r plant losgi egni gyda'u ffrindiau ar ein castell bownsio ac offer chwarae.

Ar gyfer plant o dan 8 oed.  Mae angen goruchwyliaeth rhieni bob amser.

Dydd Mercher a Dydd Gwener 11.00-13:00 

Ffoniwch i wirio argaeledd

Gwersi nofio dwys

Gwersi nofio dwys

09:00 - 09:30: Dechreuwyr. 09:30-10.00: Gwellwyr

Archebu'n hanfodol, taliad ar adeg archebu. Ffoniwch 01597 824249 i archebu lle.

Pêl - rwyd

Pêl - rwyd

Dydd Mercher 14:00 - 16:00 

Dysgwch sgiliau sylfaenol pêl-rwyd tra'n cael hwyl. 8 mlynedd +

Archebu'n hanfodol, taliad ar adeg archebu. Ffoniwch 01597 824249 i archebu lle.

Gymnasteg

Gymnasteg

Dysgwch y pethau sylfaenol a chael hwyl gyda'n hyfforddwyr cymwys.

Dydd Gwener 10:00 - 12:00 4years+

Ffoniwch ni nawr ar 01597 824249 i archebu - mae lleoedd yn gyfyngedig

Dewch draw i gael hwyl!

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Chanolfan Hamdden Llandrindod ffoniwch 01597 824249