Mae gwyliau'r Pasg yn agosáu'n gyflym (23 Mawrth - 7 Ebrill) ac mae gennym lawer o bethau cyffrous yn digwydd i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddynt.

Mae Llandeilo Ferwallt ar agor bob dydd drwy wyliau'r Pasg gyda dim ond ychydig o newid i'r amserau agor arferol ar Ddydd Gwener y Groglith (29ain Mawrth) a Dydd Llun y Pasg (1af Ebrill) lle byddwn yn agor oriau agor y penwythnos:

29.03.24 30.03.24 31.03.24 01.04.24
10:00 - 18:00 08:00 - 15:00 08:00 - 13:00 12:00 - 20:00
Gwersylloedd Aml-Chwaraeon Gwyliau 5-7 oed

Gwersylloedd Aml-Chwaraeon Gwyliau 5-7 oed

Y Pasg hwn mae ein gwersylloedd chwaraeon yn dychwelyd i blant 5-7 oed, yn rhedeg bob dydd drwy'r gwyliau (ac eithrio Gwyliau Banc) - mae'r rhain yn ffordd wych i rai iau ddysgu sgiliau newydd a chwrdd â ffrindiau.

Ffoniwch ni nawr ar 01792 235040 i gael gwybod mwy.