oriau agor

dydd llun - dydd gwener (gweler yr amserlen isod) penwythnosau (gweler yr amserlen isod)
5:30am - 10.00pm 7.30am - 9.00pm
dydd llun - dydd gwener penwythnosau gwyliau banc
5.30am -10:00pm 7.30am - 9.00pm 7.00am - 7.00pm

Accessibility

  • Toiled i bobl anabl
  • Wedi addasu ar gyfer Cadeiriau Olwyn
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Cyfleusterau ger Ochr y Pwll
  • Parcio i bobl anabl
neu ffoniwch 01792 466500
neu ffoniwch 01792 466500

working in partnership with Swansea Council