Mae gwyliau Hanner Tymor mis Hydref yn prysur agosáu ac rydym wedi bod yn brysur yn llunio rhaglen hwyliog o weithgareddau i'ch plant eu mwynhau yn ystod eu hamser i ffwrdd ar draws ein canolfannau yn Abertawe.

Canolfan Chwaraeon Llandeilo-Ferwallt

Canolfan Chwaraeon Llandeilo-Ferwallt

Gwyliau mis Hydref eleni rydym yn dod â'n gwersylloedd chwaraeon yn ôl ar gyfer plant 5-7 oed (Llun-Gwener) i ddiddanu'ch plant.

 

LC Abertawe

LC Abertawe

Nid dim ond y Waterpark yn yr LC y gallwch chi fwynhau'r Gwyliau Hanner Tymor hwn. Oes gennych chi blentyn 5-12 oed sydd eisiau gwneud rhywbeth yn ystod gwyliau'r ysgol? Mae ein gwersylloedd aml-chwaraeon yn berffaith i'w diddanu gyda chwaraeon, ardal chwarae, nofio a dringo hefyd (nodwch fod nofio a dringo ar gyfer oedran 8+.) 

Mae tocynnau bellach yn fyw ar gyfer pob un o'n gweithgareddau hanner tymor gan gynnwys y Waterpark, Ardal Chwarae a'r Wal Dringo.

Neu beth am ddod i'n Parti Calan Gaeaf Spooktackular ddydd Sul 29 Hydref?

 

Canolfan Hamdden Treforys

Canolfan Hamdden Treforys

Mae ein gwersylloedd diwrnod aml-chwaraeon yn dychwelyd ar gyfer plant 5-11 oed lle gallant wneud ffrindiau, cadw'n heini a chael hwyl. Bydd llawer o hwyl hefyd i'w gael yn y pwll y gwyliau hwn.

Byddwn hefyd yn cynnal ein parti Calan Gaeaf fangtastig ar ddydd Sul 29 Hydref. Dilynwch y ddolen isod i ddarganfod mwy.

 

Canolfan Hamdden Penlan

Canolfan Hamdden Penlan

Y gwyliau hyn mae gennym lawer wedi'u cynllunio ym Mhenlan o sesiynau ychwanegol yn y pwll i wersylloedd Pêl-droed a Phêl-fasged a dychweliad Us Girls and Street Games. Byddwn hefyd yn cynnig gwersi nofio dwys drwy'r gwyliau.

Bydd hefyd llawer o hwyl i'w gael yn y pwll gyda'n sesiynau chwyddadwy.

Ddydd Mercher 1 Tachwedd byddwn yn cynnal ein parti Calan Gaeaf bewitching blynyddol, darganfyddwch fwy trwy ddilyn y ddolen.

Canolfan Hamdden Penyrheol

Canolfan Hamdden Penyrheol

Hanner Tymor eleni mae ein gwersylloedd chwaraeon yn dychwelyd i ddiddanu eich plant 5-11 oed yn ystod y gwyliau. Yn ogystal â gwersylloedd chwaraeon, rydym yn cynnig gwersi nofio dwys naill ai i ychwanegu at wersi eich plentyn neu ddechrau ar eu taith dysgu nofio.

Ar 31 Hydref, dewch i ymuno â ni ar gyfer ein Parti Calan Gaeaf Beastly - dilynwch y dolenni i ddarganfod mwy.

Dewch draw i gael hwyl!