Yn galw ar bob myfyriwr...

Gall bywyd myfyriwr fod yn eithaf straen. Dyna pam mae cadw'n iach wrth i chi symud allan o gartref, gwneud ffrindiau newydd, parti ac astudio mor bwysig. Peidiwch â phoeni, rydyn ni yma i helpu trwy roi'r offer i chi gadw'n iach ac yn egnïol. Mae gennym ddau aelodaeth werthfawr iawn i chi ddewis ohonynt:

DIM contract, DIM ffi ymuno

DIM contract, DIM ffi ymuno

Derbyniwch aelodaeth ddebyd uniongyrchol ac elwa o ddim contract a dim ffi ymuno.

3 mis AM DDIM ar aelodaeth ffitrwydd flynyddol

3 mis AM DDIM ar aelodaeth ffitrwydd flynyddol

Dewiswch ein haelodaeth flynyddol a chael 12 mis am bris 9

Manteision Aelodaeth:

 • Mynediad i 6 canolfan ar draws Abertawe
 • Mynediad diderfyn i dros 300 o ddosbarthiadau ffitrwydd yr wythnos gan gynnwys LesMills
 • Mynediad diderfyn i 6 campfa
 • Nofio AM DDIM gan gynnwys ym Mharc Dŵr LC
 • Croeso ffitrwydd personol AM DDIM
 • Cyflawni eich nodau Iechyd a Ffitrwydd gyda CHEFNOGAETH BARHAUS
 • Sesiynau ailffocysu chwe wythnos am ddim i'ch cadw i deimlo'n llawn cymhelliant
 • Debyd Uniongyrchol misol treigl gyda DIM CONTRACT ar gyfer hyblygrwydd ychwanegol
 • Mynediad i Wi-Fi am ddim
 • Argymell ffrindiau i ymuno ac arbed arian ar eich aelodaeth
 • £0 ffi ymuno

Ymunwch ar-lein yma nawr neu cofrestrwch eich manylion yma a bydd un o'r tîm mewn cysylltiad.