Ysgol Nofio Freedom

Yn Freedom Leisure rydym yn cynnig rhaglen nofio gynhwysol helaeth yn ein lleoliadau. Rydym yn darparu fframwaith dyfrol Nofio Cymru a'n holl tîm yn cael eu hyfforddi fel athrawon nofio ASA. Mae ein dosbarthiadau yn sicrhau hyder gwell yn y dwr a thechneg nofio drwy ganiatáu i'r unigolyn i symud ymlaen ar eu cyflymder eu hunain.

Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

Sblash (0 - 4 oed)

Sblash 1 a 2

Ar gyfer oedolion sy'n cyd-fynd a abai neu blentyn bach, yn fwyaf cyffredin rhwch 4 mis a 18 mis ond yn briodol i blant hyn os hwn yw eu profiad cyntaf yn y dwr.

Sblash 3

Ar gyfer plentyn bach hyd at 2 oed, ond mae hefyd yn briodol i plant hyn, ynghyd yn y dwr gan oedolyn.

Sblash 4 a 5

I blentyn bach oed 18 mis i 3 blynedd, ynghyd yn y dwr gan oedolyn.

Sblash 6

Ar gyfer plentyn 3 oed neu'n hyn yn y dwr ar eu pen eu hunain.

Ton (4 - 16 oed)

Ton 1 (het goch)

Datblygu hyder a diogelwch yn y dwr, ac wrth fynd i mewn ac allan o'r pwll. Dysgwch arnofio sylfaenol, sgwlio a thechnegau anadly. Dechrau dysgu nofio ar eich blaen, nofio ar y cefn a broga neu pilipala, gyda chymorth os oes angen.

Ton 2 (het oren)

Gallu i neidio i mewn i'r pwll. Gwella sgwlio, fel y bo'r angen a thechnegau anadlu. Gleidio efo'ch corff yn syth. Nofio pellteroedd byr ar y bol, ar y cefn a broga neu pilipala, heb gymhorthion.

Ton 3 (het melyn)

Casglwch gwrthrych o lawr y pwll. Gwella sgwlio ac arnofio. Dysgwch sut i droedio dwr. Dysgwch y cod SAFE. Nofio pellteroedd byr o bob un o'r pedwar strôc: ar y bol, ar y cefn, broga a pilipala heb gymhorthion.

Ton 4 (het gwyrdd)

Dysgwch sut i wneud cychwyn dolffin o dan y dwr. Dysgwch lleoli HELP. Gwella technegau dwr arnofiol a troedio dwr. Gwella techneg o bob un o'r pedwar strôc.

Ton 5 (het glas golau)

Dysgwch neidiau o siapau gwahanol. Dysgwch syt i wneud summersault ymlaen a hand stand yn y drw. Gwella sgwlio a thechnegau goroesi personol. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc, gan gynnwys 25m o'ch hoff strôc.

Ton 6 (het glas tywyll)

Dysgwch sut i gynhesu yn briodol ar gyfer ymarfer corff a pham. Dysgwch sut i wneud summersault ôl, deifio wyneb pen cyntaf a deifio o eistedd. Gwella technegau goroesi personol gan gynnwys nofio gyda dillad. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc, gan ganolbwyntio ar dechneg.

Ton 7 (het porffor)

Dysgwch sut i ddeifio. Gwella fel y bo'r angen, sgwlio, troedio dwr a sgiliau chylchdroi. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc. Nofiocymysg unigol. Nofio fel rhan o dîm mewn ras gyfnewid. 

Ton 8 / Perfformiad Iau / Nofio Fit

Ton 8/ Perfformiad Iau/ Nofio Fit (het du)

Nofio 25 medr o broga a pilipala. Nofio 50 metr o nofio ar y cefn ac ar y bol. Gwella fel y bo'r angen, sgwlio a throedio'r dwr a sgiliau deifio a deifio ar arwyneb y dwr sy'n cael eu defnyddio mewn disgyblaethau dyfrol eraill.

Arwain i...

Rookie Lifeguard

Rookie Lifeguard (het llwyd)

Wedi ei anelu at blant- er bod y sgiliau a ddysgwyd yn ystod y cwrs yr un mor werthfawr i bobl o bob oedran. Mae'r cynllun yn dechrau gyda cam 1 y wobr efydd ac yn synud ymalen i gam 3 o'r wobr aur, yn dechrau ar lefel lle mae ein achubwyr bywyd rookie yn perfformio sgiliau acub bywyd trawiadol.

Arwain i...

Polo Dŵr

Polo Dwr

Yn cyflwyno lefel mynediad ar gyfer plant ifanc i fyd Polo Dwr. Mae'n cyfuno elfennau sylfaenol megis taflu, nofio a dal ac yn adeiladu gwaith tîm ymysg chwareuwr ifanc.

Arwain i...


On course

Ysgol Nofio Wrecsam - HomePortal

Mae ‘Home Portal’ yn caniatáu mwy o fewnwelediad i rieni o feini prawf cynllun dysgu Nofio Cymru ac yn eich galluogi i weld cynnydd gwersi nofio eich plentyn ar gyfrifiadur personol neu drwy ddyfais symudol ar unrhyw adeg.

Mae ein hathrawon nofio yn defnyddio tabledi yn ystod y gwersi nofio i asesu cynnydd eich plentyn yn erbyn meini prawf Nofio Cymru sy'n ofynnol i gyflawni'r don berthnasol.

Mae'r wybodaeth a roddir ar y tabledi yn cael ei lawr lwytho ar ddiwedd pob dydd ac mae'n galluogi'r Tîm Ysgol Nofio i redeg y rhaglen Ysgol Nofio yn fwy effeithiol.

Gallwch fewngofnodi (neu gofrestru cyfrif os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes) trwy glicio ar y ddolen isod:

http://bookwkg.freedom-leisure.co.uk/wrexhamcourses/

a dilynwch y cyfarwyddiadau ar-lein.

I elwa o'r gwasanaeth hwn mae'n bwysig eich bod yn cadw eich manylion cyswllt cwsmer yn gyfredol.

Ni fyddwch yn gallu sefydlu na defnyddio cyfrif ‘Home Portal’ yn llwyddiannus os nad yw’r wybodaeth a ddefnyddiwch i gofrestru eich plentyn ar y ‘Home Portal’ yn union yr un fath â’r wybodaeth a roesoch inni pan wnaethoch chi gofrestru ar ein Hysgol Nofio. Cysylltwch â ni os ydych chi'n credu y gallai eich manylion fod yn anghywir neu os ydych chi'n cael trafferth cofrestru.

gwynevans@freedom-leisure.co.uk
chirk@freedom-leisure.co.uk
waterworld@freedom-leisure.co.uk

Mae angen y wybodaeth ganlynol i sefydlu cyfrif Home Portal

Rhif cerdyn:

Dyddiad Geni'r Plentyn:

Cod post:

Cyfeiriad e-bost cyswllt: