Amserlenni a Llogi Pwll a nofio am ddim LlCC

Mae nofio’n weithgaredd gwych i'r teulu cyfan gymryd rhan ynddo gyda'i gilydd. Gallwch gael hwyl yn sblasio o gwmpas ac ymarfer y sgil bywyd o nofio, mae’n ffordd wych i oeri ar ddiwrnod poeth neu i ddianc rhag y glaw yn ystod yr haf Prydeinig traddodiadol.

Pam nofio?

Gall nofio'n ysgafn losgi dros 200 k cal mewn hanner awr. Gan fod dwr yn 12 gwaith yn fwy trwchus nag aer, mae nofio yn ffordd llawer mwy effeithiol o gyflyru eich cyhyrau nag unrhyw fath arall o ymarfer corff cardiofasgwlaidd y gallwch ei wneud ar dir. Gall nofio gefnogi hyd at 90% o bwysau'r corff yn y dwr, sy'n golygu gall y rheini ag anableddau, anafiadau neu afiechydon fel arthritis gymryd rhan mewn amgylchedd cyfforddus a diogel. Bydd nofio yn helpu eich lles. Mae 30 munud o nofio 3 gwaith yr wythnos hefyd wedi arwain at well patrymau cysgu a lefelau staren is.

Am amserlenni... dewisiwch eich canolfan o'r rhestr isod

Neu holi am logi ein pyllau defnydd deuol... dewisiwch eich canolfan o'r rhestr isod

Nofio am ddim 60+

60+

Mae'r darpariaeth 60+ yn cydymffurfio â gofynion sylfaenol y Llywodraeth Cynllun Nofio am Ddim Cynulliad Cymru (FSI) rydym yn cynnig nofio am ddim anghyfyngiedig yn ystod t tymor (39 wythnos y flwyddyn). Os hoffech chi estyn hyn i 52 wythnos llawn (13 wythnos ychwanegol didrefn) i gynnwys gwyliau ysgolion, yna gellir gwneud hyn gydag un taliad blynyddol o £22.80.

Edrychwch ar ein gweithgareddau nofio am ddim strwythuredig ar gyfer 60+

Nofio am ddim -16

16 ac iau

Rydym yn cannig ystod eang o weithgareddau nofio AM DDIM yn ystod gwtliau'r ysgol. Yn ogystal â'n sesiynau SPALSH sy'n seiliedig ar HWYL rydym yn cynnig ystod eang o sessiynau STRWYTHIEDIG o Cyflwyniad i Nofio, Snorcelu, hyd at y Cwricwlwm Cenedlaethol, Gwersi Top-Up a dosbarthiadau Rhieni a Plant.

Gwelwch ein amserlen nofio am ddim yn ystod gwyliau ar gyfer amseriadau sesiynnau nofio am ddim.

Nofio am Dim i'r Lluoedd Arfog

Cyhoeddi cyllid ar gyfer y Cynllun Nofio am Ddim i'r Lluoedd Arfog

Mae gweinidog iechyd y cyhoedd, Rebecca Evans, wedi cyhoeddi £75,000 ar gyfer Cynllun Nofio am Ddim y Lluoedd Arfog (AFFS).

Cychwynnwyd rhoi'r cynllun ar waith yn genedlaethol o fis Tachwedd 2015, ac roedd gan y 22 Awdurdod Lloel gynllun lleol yn ei le erbyn 1 Ionawr 2016. Mae'n rhoi'e cyfle i aelodau sy'n gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr fyn i nofio am ddim mewn canolfannau hamdden a pyllau nofio sy'n rhan o'r cynllun, gan ddefnyddio Cerdyn Braint Weinyddiaeth Amddiffyn.

Bydd y cyllid a gyhoeddwyd heddiw, yn help i gyflenwi'r cynllun yn 2017-18.