Neuadd chwaraeon amlbwrpas, mae'r rwber ar y llawr yn cynhyrchu ffrithiant ich esgidiau ac yn lleihau effaith ar eich cymalau. Maint 33x18. Chwaraeon a gynhelir: pêl-droed 5 bob ochr, pêl-rwyd, pêl-fasged a thennis bwrdd


Mae pob un o'r slotiau dros gyfnod 45 munud gyda 5 munud o amser newid cyn cychwyn yr archeb nesaf. Bydd gloch awtomatig yn synnu i ddangos diwedd archeb. Gadewch yn brydlon ar ôl eich archeb os gwelwch yn dda i sicrhau bod y'r archeb canlynol ar amser.

Pel droed 5 bob ochr

5 bob ochr yn fersiwn llawn hwyl, dan do o pel droed. Ni fydd y tywydd yn atal y gem hon ac am bod y nauadd chwareuon yn amaguedig; ni fydd anen rhedeg ar ol y bel chwaith. Addas i bob oedran am bod y pell dan do yn ysgafnach ac yn feddalach na'r peli arferol ty allan.

Bydd y rhwydi'n cael eu nghadwyno i'r wal gan aelod o sdaff ich diogelwch a cyfleustra.

Badminton

Mae'r lloriau rwber yn gwneud y neuadd chwareuon yn lle perffaith ar gyfer y cyflymder cyflym ac ystrwythder sy'n angenrheirion mewn gem o fadminton.

Efo pedwar cwrt ar gael a llogi reced am ddim, Gwyn Evans yw'r lle perfaith i ddechrau chware badminton.

Criced dan do

Mae Criced yn tyfu mewn poblogrwydd a dywedi'r unig rheol sydd heb newid dros yr oesordd yw hyd y cae. Rydym ni'n gwybod bod hyn ddim yn wir; mae'r rheol bod o wastad yn glawio ar ddiwrnod ymarfer wedi aros y'r un fath hefyd!

Dewch ach sessiwn hyfforddi chi o dan do y gaeaf yma gyda'n lonau criced. Mae genym dwy lon wedi'w cwbwlhau gyda matiau. Caif y nauadd ei sefydlu gan aelod o sdaff a'i gymryd i lawr ar ol er eich cyfleustra chi.

Tennis Bwrdd

Tenis bwrdd yw'r fersiwn cryno cyflym o tenis. Mae lloriau rwber neuadd chwareuon Gwyn Evans yn berffaith ar gyfer tenis bwrdd gan ei fod yn creu ffrithiant ar gyfer y newidiadau cyferirad cyflym.

Mae hyd at dau o fyrddau sy'n cael eu sefydlu yn y neuadd chwareuon yn ol y gofyn.

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwusgo esgidiau a dillad priodol ar gyfer ymarfer corff. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wysgo ffoniwch 01978 269540.

I holi am archebion bloc llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at craig.chadwick@freedom-leisure.co.uk 

Archebu

Holwch am amseroedd y neuadd chwareuon drwy alw 01978 269 540

holwch am y neuadd

archebion bloc

Mae archebion bloc yn gwneud yn siwr eich bod yn cadw eich sessiwn bob wythnos. Bydd angen archebu chwech mis o sessiynau. T a C yn gyfyngiedig.

gofynwch am archebion mewn bloc

ymarfer corff mewn grŵp, gymnasteg a chlybiau

Mae dosbarthiadau ymarfer corff grwp, sesiynau gymnasteg a clybiau yn defnyddio'n neuadd chwareuon. Am fwy o wybodaeth am rhain cliciwch ar y dolenni isod.