Cyrsiau Hyfforddi yn Gwyn Evans

Gwella eich sgiliau a cynyddwch eich gwybodaeth gyda'n cyrsiau hyfforddi.

Cymhwyster Achub Bywyd Pwll Cenedlaethol (NPLQ)

O taflu rhaffau i adfywio'r galon a'r ysgyfaint byddwch yn dysgu sgiliau gwych yn ystod eich cwrs Achub Bywyd y gallwch eu defnyddio drwy gydol eich bywyd.

Syt mae o I fod yn achubwr bywyd?

Archubwyd bywyd yn cael budd o oriau gwaith amrywiol y gallwch ffitio o angylch eich ymrwymiadau eraill yn hawdd. Byddwch yn profi gweithio yn agos mewn tim ac ar ben eich hyn o dan menter eich hyn. Mae yna hefyd gyfle i ddatblygu eich gyrfa o fewn hamdden; mae rhan fwyaf o reolwyr hamdden yn dechrau fel archubwyr bywyd.

Beth sydd angen i mi fod yn achubwr bywydau?

Bydd angen i chi fod yn nofwyr cryf ac yn gallu cadw eich pen mewn nifer o sefyllfaoedd. Rhaid i archubwyr bywyd fod yn gyfathrebwyd da efo'r gallu i weithio'n dda fel rhan o dim.

Rwyf wrth fy modd yr amrywiad a gewch yn eich rôl fel achubwr bywyd; nid oes unrhyw ddau ddiwrnod yr un peth. Mae'n swydd gyfrifol ond mae'n werth chweil.

Archubwyr bywyd CHaG Gwyn Evans

Tystysgrif Gweithredwyr Peiriannau’r Pwll

Dysgwch sut i reoli ansawdd dŵr pwll a thrin peirianau’r pwll yn ddiogel ac yn effeithiol gyda’r cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol.

Cwrs Sylfaen (un diwrnod)

Perffaith ar gyfer sdaff y pwll. Bydd y cwrs yma'n dysgy i chi bopeth sydd angen i chi wybod am syt i brofi'r dwr a rhyngweithredy'r canlyniadau.

Tystysgrif Lefel 3 mewn Gweithrediadau Peirianau’r Pwll (tri diwrnod)

Hanfodol i weithredwyr canolfan hamdden. Byddwch yn dysgy esgwyddorion gweithrediadau dwr y pwll a'ch cyfrifoldebau fel gweithredwr pwll, syt i brofi dwr y pwll, gweithrediadau peiriannau dwr y pwll a syt i reoli ansawdd dwr y pwll.

Gweithle ailadrodd Lefel 3 (un diwrnod)

Adnewydddu eich gwybodaeth efo'r cwrs un dydd yma.

Cyrsiau

Does yna ddim cyrsiau ar gael ar y funud