Parti Penblwydd - Gwyn Evans

Cymerwch y straen allan o bartïon pen-blwydd gydag un o'n opsiynau parti pen-blwydd llawn hwyl. Partïon para o 1 - 2 awr a gyda dewisiadau gwlyb a sych ar gael rydym ni yn wir yn cael amrywiaeth o opsiynau i weddu pawb. Rydym yn deall bod pob plentyn yn hoffi bwyd gwahanol; gyda hyn mewn golwg, rydym yn eich galluogi i roi eich bwyd parti eich hun a yw hyn yn bwffe oer neu bwyd poeth o prydau parod lleol.

gwelwch demo byw o'n offer chwyddadwy spike newydd

Opsiwn 1 - 5-bob-ochr

Mae ein dewis 5-bob-ochr yn rhoi defnydd o'n neuadd chwareuon i chi am 1½ awr.

Gallwch ddewis defnyddio'r holl amser ar gyfer pel-droed, neu rhannu'r amser rhwng pel-droed a bwyd parti. Gadewch ein sdaff cyfeillgar wybod pryd rydych eieiau'r byrddau allan.

Cost ar gyfer parti hwn yw £45.00

Option 2 - Pwll Gwag

Mae'r opsiwn hwn yn rhoi defnydd o'n brif pwll am awr i chi. 

Bydd o leiaf dau achubwr bywyd yn cael eu darparu i sicrhau bod eich sesiwn yn ddiogel. Rhaid i bob plentyn o dan 5 oed fod yng nghwmni oedolyn ar sail 1:1. Mae'n rhaid i blant sydd yn 5, 6 a 7oed fod yng nghwmni oedolyn ar sail 1:2. Rhaid i bawb sydd dim yn gallu nofio gadael yr offer hanner ffordd. Uchafswm nifer y bobl yn y pwll yw 30 (mae hyn yn cynnwys unrhyw oedolion sydd yn y pwll).

Cost ar gyfer parti hwn yw £57.70

Cwblhewch eich parti pwll drwy ychwanegu ein hystafell parti.

Bydd staff y ganolfan hamdden yn gosod byrddau a chadeiriau yn ein prif neuadd chwaraeon; gan sicrhau bod pob plentyn yn cael eu lle eu hunain. Bydd yr ystafell ar gael i chi un awr ar ôl i'r plant adael y pwll.

Ychwanegwch yr ystafell am dim ond £20

Option 3 - Aqua Fun Run

Mae'r opsiwn hwn yn rhoi defnydd o'n brif pwll efo'n offer chwyddadwy "SPIKE" am awr i chi. 

Bydd o leiaf dau achubwr bywyd yn cael eu darparu i sicrhau bod eich sesiwn yn ddiogel. Rhaid i bob plentyn o dan 5 oed fod yng nghwmni oedolyn ar sail 1:1. Mae'n rhaid i blant sydd yn 5, 6 a 7oed fod yng nghwmni oedolyn ar sail 1:2. Rhaid i bawb sydd dim yn gallu nofio gadael yr offer hanner ffordd. Uchafswm nifer y bobl yn y pwll yw 30 (mae hyn yn cynnwys unrhyw oedolion sydd yn y pwll).

Bydd staff y ganolfan hamdden yn gosod byrddau a chadeiriau yn ein prif neuadd chwareuon; gan sicirhau bod pob plentyn yn cael eu lle eu hunain. Bydd yr ystafell ar gael i chi un awr ar ol i'r plant adael y pwll.

Cost £127.70

Amser bwcio!

Gellir bwcio parti pel droed 5-BOB-OCHR ar unrhyw adeg y mae'r neuadd chwareuon yn wâg.

Mae amseroedd archebu parti pwll yn wythnosol:

Dydd 

Dechrau

 

Diweddu

Dydd Gwener 20:00 - 21:00
Dydd Sadwrn 13:30 - 15:30
Dydd Sadwrn 15:00 - 17:00
Dydd Sul 13:30 - 15:30
Dydd Sul 15:00 - 17:00

Sylwch na fydd yr ystafell parti ar gael ar ddydd Gwener

 

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwusgo dillad priodol ar gyfer unrhyw weithgareddau. Am fwy o wybodaeth am beth i'w wysgo ffoniwch 01978 269540.

I holi am archebu parti llenwch ein ffurflen archebu a dychwelyd at gwynevans@freedom-leisure.co.uk