Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans

Heol Cefn, Gwersyllt,, Wrecsam

LL11 4HG

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

Ymarfer corff mewn grŵp

Darganfyddwch ymarfer corff mewn grŵp yn Gwyn Evans

Cliciwch yma

Gwersi nofio yn Gwyn Evans

Ymunwch a ni am wersi nofo

cliciwch yma

oriau agor

Llun - Iau Gwener Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
8.30 - 21.00 8.30-20.30 9:00 - 15.00 AR GAU
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
17:00 - 20:00 9:00 - 12:00 AR GAU
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gŵyl y banc Amser y sessiynnau
9:00 - 21.30 9:00 - 15.00 AR GAU Gwelwch amserlen
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
9:00 - 21.45 9:00 - 15.00 AR GAU

Accessibility

  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Dolen Clyw
  • Parcio i bobl anabl
  • Lift Lifft

Os oes gennych unrhyw ofynion mynediad eraill, cysylltwch â'r dderbynfa ar 01978 269540

aelodaeth

Yma yn Gwyn Evans mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Aelodaeth Gorfforaethol

Rwy'n treulio llawer o amser yn y gampfa'n gweithio i gyrraedd fy nodau colli pwysau ac mae'r tîm yn fy annog i barhau i barhau

Susan

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.