Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans

Heol Cefn, Gwersyllt,, Wrecsam

LL11 4HG

adborth

gosod fel fy nghanolfan i

Mis Rhagfyr am £10 yn unig!
Ymunwch am £10 yn unig ym mis Rhagfyr heb dalu mwy tan 2021!

darganfod rhagor

Ymarfer corff mewn grŵp

Darganfyddwch ymarfer corff mewn grŵp yn Gwyn Evans

Cliciwch yma

Gwersi nofio yn Gwyn Evans

Ymunwch a ni am wersi nofo

cliciwch yma

oriau agor

Llun - Iau Gwener Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
9:00 - 21.00 9.00-19.30 9:00 - 11:30 AR GAU
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
17:00 - 20:00 9:00 - 12:00 AR GAU
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gŵyl y banc Amser y sessiynnau
9:00 - 21.30 9:00 - 15.00 AR GAU Gwelwch amserlen
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gŵyl y banc
9:00 - 21.45 9:00 - 15.00 AR GAU

Accessibility

  • Toiled i bobl anabl
  • Cyfleusterau newid hygyrch
  • Teclyn codi ger Ochr y Pwll
  • Dolen Clyw
  • Parcio i bobl anabl
  • Lift Lifft

Os oes gennych unrhyw ofynion mynediad eraill, cysylltwch â'r dderbynfa ar 01978 269540

aelodaeth

Yma yn Gwyn Evans mae ein 'Aelodaeth Gysylltiedig Wrecsam’ gwerth gwych yn rhoi mynediad i chi i 5 campfa, 3 phwll, 100+ o ddosbarthiadau ffitrwydd a thrac athletau.

P'un a ydych chi'n chwilio am aelodaeth gwbl gynhwysol, aelodaeth nofio neu Dalu Wrth Ddefnyddio, mae gennym yr aelodaeth gywir i weddu i'ch anghenion a'ch ffordd o fyw.

Rydym yn cynnig sesiwn sefydlu lawn yn ogystal â sesiynau 1:1 a rhaglenni wedi'u personoli.

Aelodaeth Gorfforaethol

Rwy'n treulio llawer o amser yn y gampfa'n gweithio i gyrraedd fy nodau colli pwysau ac mae'r tîm yn fy annog i barhau i barhau

Susan

Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.