Canolfan Hamdden a Gweithgareddau Gwyn Evans, a weithredir gan Freedom Leisure mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.


Hwyl a sbri yr haf!

Gwelwch beth sy'n digwydd yn Gwyn Evans

Cliciwch yma

Dewch i redeg gyda Freedom Leisure

Clwbiau rhedeg i oedolion yn addas i bob gallu

cliciwch yma

oriau agor

Llun - Iau Gwener Sadwrn a Sul Gwyl y banc
8.30yb - 9.30yp 8.30yb - 9.00yp 9.00yb - 4.30yp AR GAU
Llun - Iau Gwener Sadwrn a Sul Gwyl y banc
5.00yp - 10.00yp 5:00yp - 9:00yp 9:00yb - 5:00yp AR GAU
Llun - Gwener Sadwrn a Sul Gwyl y banc Amser y sessiynnau
9:00yb - 9:00yp 9:00yb - 4:00yp AR GAU Gwelwch amserlen
Llun - Iau Gwener Sadwrn a Sul Gwyl y banc
9:00yb - 10:00yp 9:00yb - 9:00yp 9:00yb - 5:00yp Ar gau
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01978 269540
cadw lle ar-lein neu ffoniwch 01978 269540

aelodaeth

Rydym yn cynnig rhywbeth i bawb, hen ac ifanc, profiadol neu ddechreuwr.  Gellir teilwra’r amser mae sesiwn gym yn ei gymryd i weddu i’r ffyrdd o fyw modern prysuraf.

 Bydd ein hyfforddwyr yn cynllunio rhaglen gym unigryw i chi, i  ddiwallu eich anghenion yn benodol a'ch cychwyn ar y ffordd i ffordd o fyw iachach.

 Gyda chymysgedd o’r offer ffitrwydd ac ymarfer diweddaraf a thîm o staff tra hyfforddedig, gallwn ddarparu popeth rydych ei angen i ymarfer, i gyflawni eich nodau a dyheadau, i ymlacio a chymdeithasu.

I spend a lot of time at the gym working to reach my weight loss goals and the team really encourage me to carry on

Susan
I holi am aelodaeth, cliciwch yma neu ffoniwch 01978 269540