Yn Freedom Leisure rydym yn cynnig rhaglen nofio gynhwysol helaeth yn ein lleoliadau. Rydym yn darparu fframwaith dyfrol Nofio Cymru a'n holl tîm yn cael eu hyfforddi fel athrawon nofio ASA. Mae ein dosbarthiadau yn sicrhau hyder gwell yn y dwr a thechneg nofio drwy ganiatáu i'r unigolyn i symud ymlaen ar eu cyflymder eu hunain.

Mae nofio'n sgil sylfaenol y dylai pawb ei ddysgu er mwyn bod yn ddiogel yn ymyly dwr. Mae Canolfan Hamdden y Flash yn cynnig amgylchedd ardderchog i bobl o bob oed ddysgu sut i nofio yn eu hysgol nofio Freedom Leisure.

Mae'r Flash yn cynnig amrywiaeth eang o ddosbarthiadau nofio i blant ac oedolion. P'un a ydych yn berffaith i bawb.

Mae ein holl athrawon yn gyfeillgar ac yn hawdd siarad a nhw. Maen nhw hefyd yn barod i helpuac am i'w holl fyfyrwyr elwa cymaint a phosibl o'u gwersi nofio.

Byddwn yn cynnal gwersi nofio o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 4 a 6pm ac ar ddydd Sadwrn rhwng 8.30 a 11.30 am. Mae gwersi Camau 1-7 yn 30 munud o hyd, ac o'r fan honno, gall eich plentyn wneud cynnydd ac ymuno a'r Dolffiniaid, y Piranas a'r Rwcis.

Rydym hefyd yn cynnig gwersi 1-1 i blant ac oedolion gyda'n hathrawon anhygoel, i'ch helpu chi neu'ch plentyn i ennill hyder a gwneud hyd yn oed yn fwy o gynnydd.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch 01938 555952 neu gallwch daro heibio i'r Flash a bydd y tim yn falch o'ch helpu.

holwch isod
Trwy glicio ar ‘cyflwyno’ rydych yn rhoi caniatâd i ni gysylltu â chi at ddibenion eich ymholiad

ton

ton 1 (het goch)

Datblygu hyder a diogelwch yn y dwr, ac wrth fynd i mewn ac allan o'r pwll. Dysgwch arnofio sylfaenol, sgwlio a thechnegau anadly. Dechrau dysgu nofio ar eich blaen, nofio ar y cefn a broga neu pilipala, gyda chymorth os oes angen.

ton 2 (het oren)

Gallu i neidio i mewn i'r pwll. Gwella sgwlio, fel y bo'r angen a thechnegau anadlu. Gleidio efo'ch corff yn syth. Nofio pellteroedd byr ar y bol, ar y cefn a broga neu pilipala, heb gymhorthion.

ton 3 (het melyn)

Casglwch gwrthrych o lawr y pwll. Gwella sgwlio ac arnofio. Dysgwch sut i droedio dwr. Dysgwch y cod SAFE. Nofio pellteroedd byr o bob un o'r pedwar strôc: ar y bol, ar y cefn, broga a pilipala heb gymhorthion.

ton 4 (het gwyrdd)

Dysgwch sut i wneud cychwyn dolffin o dan y dwr. Dysgwch lleoli HELP. Gwella technegau dwr arnofiol a troedio dwr. Gwella techneg o bob un o'r pedwar strôc.

ton 5 (het glas golau)

Dysgwch neidiau o siapau gwahanol. Dysgwch syt i wneud summersault ymlaen a hand stand yn y drw. Gwella sgwlio a thechnegau goroesi personol. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc, gan gynnwys 25m o'ch hoff strôc.

ton 6 (het glas tywyll)

Dysgwch sut i gynhesu yn briodol ar gyfer ymarfer corff a pham. Dysgwch sut i wneud summersault ôl, deifio wyneb pen cyntaf a deifio o eistedd. Gwella technegau goroesi personol gan gynnwys nofio gyda dillad. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc, gan ganolbwyntio ar dechneg.

ton 7 (het porffor)

Dysgwch sut i ddeifio. Gwella fel y bo'r angen, sgwlio, troedio dwr a sgiliau chylchdroi. Nofio pellteroedd hirach yn y pedair strôc. Nofiocymysg unigol. Nofio fel rhan o dîm mewn ras gyfnewid. 

Ton 8/ Perfformiad Iau/ Nofio Fit (het du)

Nofio 25 medr o broga a pilipala. Nofio 50 metr o nofio ar y cefn ac ar y bol. Gwella fel y bo'r angen, sgwlio a throedio'r dwr a sgiliau deifio a deifio ar arwyneb y dwr sy'n cael eu defnyddio mewn disgyblaethau dyfrol eraill.

Rookie Lifeguard (het llwyd)

Wedi ei anelu at blant- er bod y sgiliau a ddysgwyd yn ystod y cwrs yr un mor werthfawr i bobl o bob oedran. Mae'r cynllun yn dechrau gyda cam 1 y wobr efydd ac yn synud ymalen i gam 3 o'r wobr aur, yn dechrau ar lefel lle mae ein achubwyr bywyd rookie yn perfformio sgiliau acub bywyd trawiadol.